Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Źródło: Facebook/PWSZ
Opublikowano: 2020-05-22

Zmiana rektora w PWSZ w Elblągu

Prof. Jarosław Niedojadło będzie nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka, kierującego uczelnią od 2011 roku.

Wybory w trybie zdalnym przeprowadzono w piątek 22 maja. Kolegium Elektorskie jednogłośnie opowiedziało się za kandydaturą dr hab. Jarosława Niedojadły, prof. PWSZ.

Rektor-elekt ur. się 7 sierpnia 1960 roku w Elblągu. Jest specjalistą w zakresie technologii maszyn. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym PG w 1995 roku. W latach 1996–2000  kierował Oddziałem Wydziału Mechanicznego PG w Elblągu w randze prodziekana ds. kształcenia. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (tj. od 1998 r.) pełni funkcję dyrektora Instytutu Politechnicznego. W latach 2002–2007 był prorektorem ds. kształcenia elbląskiej PWSZ.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz jego zespołu roboczego. Brał udział w pilotażu poświęconym V poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, przeprowadzonym przez Fundację Rektorów Polskich (2015–2017). W latach 2016–2019 zasiadał w Specjalnym Zespole Ekspertów, powołanym przez MNiSW w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, a od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego zespołu doradczego, powołanego zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego do weryfikacji projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz do opracowania programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz członkiem zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz jest laureatem Nagrody Specjalnej Prezydenta Elbląga „Za zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej oświaty i nauki”.

MK, źródło: PWSZ w Elblągu

 

Dyskusja (0 komentarzy)