Aktualności
Szkoły wyższe
03 Czerwca
Źródło: www.uph.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-03

Zmiana rektora w UPH w Siedlcach

Prof. Mirosław Minkina, obecny prorektor ds. nauki, przez najbliższe cztery lata będzie kierował Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Na stanowisku rektora zastąpi prof. Tamarę Zacharuk, stojącą na czele uczelni od 2012 roku.

Wybory w UPH przeprowadzono w środę 3 czerwca. Jedynym kandydatem ubiegającym się o fotel rektora był prof. Mirosław Minkina. Opowiedziało się za nim 122 ze 141 elektorów biorących udział w głosowaniu. Przeciw było 9, a 10 wstrzymało się od głosu. Będzie 12 rektorem siedleckiej uczelni.

Dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (do 2010 roku Akademia Podlaska) od 13 lat. Pełnił dotąd funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Od 2016 r. jest prorektorem ds. nauki. Wcześniej pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był też na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Brukseli oraz Przedstawicielstwie RP przy NATO i Przedstawicielstwie RP przy Unii Zachodnioeuropejskiej. Znajdował się w zespole dyplomatów, wprowadzających Polskę do NATO w 1999 r.

W 2002 r. obronił pracę doktorską „Problemy bezpieczeństwa w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO”. Habilitację uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy „Wywiad w państwie współczesnym”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Jest autorem 8 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wypromował 4 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Medalem za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni. Jest członkiem Zespołu Doradców Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Należy do European Security Association i Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

MK, źródło: UPH

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Sympatyk UPH 12.01.2021 16:06

    to teraz zacznie się Era mobbingu w stylu UB