Aktualności
Wybory 2024
10 Kwietnia
Źródło: www.pm.szczecin.pl
Opublikowano: 2024-04-10

Bez zmian w fotelu rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka został wybrany na rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory w Politechnice Morskiej w Szczecinie odbyły się 10 kwietnia. Startował w nich tylko jeden kandydat – obecny sternik uczelni dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. Kolegium Elektorów powierzyło mu kontynuowanie misji rozpoczętej cztery lata temu.

W swoim programie wyborczym zapowiadał m.in. opracowanie kompleksowego projektu rozbudowy uczelni o Akademickie Centrum Symulatorowe, Centrum Siłowni Okrętowych oraz zaplecze dydaktyczne hydrografii i geodezji; przygotowanie projektu pełnomorskiego statku naukowo-badawczego i opracowanie dla niego programu finansowania badań morskich i oceanicznych; wzmocnienie pozycji PM jako istotnego i wiodącego ośrodka kształcenia specjalistów dla gospodarki morskiej; konkursowe wsparcie finansowe dla pracowników tworzących nowatorskie pomoce dydaktyczne; program ścieżek karier pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Chce także utworzenia w Ministerstwie Infrastruktury systemu podziału dotacji, umożliwiającego zrównanie funduszu płac w uczelniach morskich

Wojciech Ślączka jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (obecnie Politechnika Morska), w której po ukończeniu studiów rozpoczął pracę, łącząc ją ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego na morzu. Pływał najpierw jako oficer, a następnie kapitan żeglugi wielkiej, na statkach handlowych. W latach 2005–2012 był prorektorem ds. morskich. Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego. Od 2013 kierował utworzonym przez siebie Centrum Naukowo-Badawczym Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Po restrukturyzacji uczelni z Centrum wyodrębniono Katedrę Ratownictwa i Zarządzania Ryzykiem, na której czele stanął w 2019 roku. Od 2016 roku jest rektorem uczelni.

Wśród jego zainteresowań naukowych są m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statków budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Należy do Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Jest członkiem PIANC – the world Association for Waterborne Transport Infrastructure.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)