Aktualności
Wybory 2024
09 Maja
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2024-05-09

Ks. prof. Mirosław Kalinowski nadal rektorem KUL

Ks. prof. Mirosław Kalinowski będzie nadal rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W wyborach na kadencję 2024–2028 był jedynym startującym kandydatem.

Wybory na KUL odbyły się 9 maja. Wystartował w nich tylko jeden kandydat – ks. prof. Mirosław Kalinowski, obecny rektor uczelni. Do głosowania uprawnionych było 38 senatorów KUL. W tajnym głosowaniu poparło go 34 z nich, a czterech było przeciw. Tym samym 1 września rozpocznie swoją drugą kadencję.

Wśród priorytetów na najbliższe lata mogę wymienić uzyskanie statusu uczelni badawczej, cykliczne dostosowywanie oferty studiów do wymogów społecznych i rynku pracy, dalszy dynamiczny rozwój obecności naszych ekspertów i naukowców w przestrzeni publicznej, jeszcze większe wykorzystywanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, dostosowanie warunków pracy do bieżących potrzeb, kolejne duże inwestycje infrastrukturalne, w tym związane z Wydziałem Medycznym i obiektami sportowymi, dokończenie rozpoczętych remontów, dalszą intensyfikację relacji i kontaktów zagranicznych, współpracę z samorządem, inicjatywy społeczne, gospodarcze oraz kulturalne – podkreślił tuż po wyborze rektor KUL.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski jest teologie, specjalizuje się w teologii pastoralnej, homiletyce, opiece paliatywnej i współczesnych formach przekazu wiary. Z lubelską uczelnią związany jest zawodowo od 1993 roku, kiedy – tuż po obronie doktoratu – został zatrudniony na Wydziale Teologii. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin, problematyka zespołu wspierającego, pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych, resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

Pracę naukową łączy ze sprawowaniem funkcji administracyjnych, m.in. w latach 1996–2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W latach 2002–2005 i 2018–2019 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). W latach 1996–2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, a w latach 2004–2016 konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004–2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL. Od 2006 do 2009 roku przewodniczył Konwentowi Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008–2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce.

Jest inicjatorem prowadzenia studiów w Areszcie Śledczym, zaangażowania uniwersytetu w dialog chrześcijańsko-żydowski oraz utworzenia Centrum Polonijnego KUL. Społecznie sprawuje również funkcję prezesa Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)