Aktualności
Wybory 2024
13 Lutego
Fot. Andrzej Nowak
Opublikowano: 2024-02-13

Nowy rektor AWF we Wrocławiu

Dr hab. Tadeusz Stefaniak będzie nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. W kadencji 2024–2028 zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rokitę, który kierował uczelnią od 2016 roku. 

Wybory rektora wrocławskiej AWF odbyły się 13 lutego. Nie mógł w nich startować dotychczasowy sternik uczelni prof. Andrzej Rokita, który sprawuje tę funkcję już drugą kadencję. Do wyłonienia jego następcy potrzebne były dwie tury, bo w pierwszej żaden z ubiegających się o fotel rektora kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów elektorskich. W decydującej rozgrywce dr hab. Tadeusz Stefaniak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, pokonał obecnego prorektora ds. nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, zdobywając 58 głosów na 99 możliwych.

Dr hab. Tadeusz Stefaniak urodził się 29 lipca 1960 r. w Strzelinie. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zdobywając uprawnienia instruktorskie z boksu, pływania, podnoszenia ciężarów. Przez rok pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. W 1984 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sportów Walki. W 1986 r. ukończył Podyplomowe Studia Religioznawczo-Etyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W roku 1990 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w 2009 – stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Katedrze Dydaktyki Sportu. W 2010 stanął na czele Instytutu Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Sporcie (obecnie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu).

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i dydaktycznych. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z optymalizacją kształtowania siły w procesie ontogenezy z uwzględnieniem aspektów koordynacyjnych, (m.in. różnicowania kinestetycznego) i ich powiązania z kształtowaniem sprawności sensomotorycznej. Posiada uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w kulturystyce oraz klasy I w boksie.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)