Aktualności
Wybory 2024
18 Marca
Źródło: www.umed.pl
Opublikowano: 2024-03-18

Nowy rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. Janusz Piekarski, obecny prorektor ds. organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będzie nowym rektorem uczelni. Zastąpi na tym stanowisku prof. Radzisława Kordka, który pełni tę funkcję od 2016 roku.

Głosowanie elektorów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzono 18 marca. Jedynym kandydatem do objęcia fotela rektora był prof. Janusz Piekarski, obecny prorektor ds. organizacyjnych i studenckich. Spośród 384 osób biorących udział w wyborach, za kandydatem opowiedziały się 353, przeciwnych było 10, a 21 wstrzymało się od głosu.

W swoim programie wyborczym prof. Piekarski zapowiadał kontynuowanie polityki w zakresie bezwarunkowego wspierania czołowych ośrodków badawczych uczelni. Zamierza promować innowacyjność i prowadzenie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu, które wpływają na postęp w dziedzinie medycyny i zdrowia publicznego. Za priorytet uznał kształcenie przyszłych lekarzy według etycznych standardów praktyki medycznej. Chce zwiększyć wsparcie materialne i psychologiczne studentów i doktorantów. Myśli też o potrzebie znaczącego zwiększenia mobilności pracowników naukowych i administracyjnych celem podnoszenia kwalifikacji. Za największe wyzwanie infrastrukturalne na najbliższe lata uznaje dalszą realizację Centrum Kliniczno-Dydaktycznego wraz z Akademickim Centrum Onkologii – jednostki o charakterze wieloprofilowym, która umożliwi dostęp do najwyższych standardów usług m.in. w zakresie onkologii. Planuje również stworzenie na uczelnianym kampusie nowoczesnego ośrodka rehabilitacji i dydaktyki fizjoterapii.

Prof. Janusz Piekarski ukończył studia lekarskie na ówczesnej Akademii Medycznej w Łodzi. W swojej Alma Mater został zatrudniony w 1996 roku jako starszy referent ds. inżynieryjno-technicznych. W tym samym roku uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2001 roku – z chirurgii onkologicznej.  Po studiach odbywał staże m.in. w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie i w Glasgow Royal Infirmary. Od 2021 roku kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 roku został prodziekanem ds. nauki Wydziału Lekarskiego. Przez ostatnie dwie kadencje pełni funkcję prorektora ds. organizacyjnych i studenckich.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących nowotworów piersi i nowotworów skóry. Jest autorem bądź współautorem 143 artykułów i 3 monografii. Zgodnie z danymi Web of Science ma na swoim koncie 839 cytowań (indeks Hirscha = 18), zaś według Scopus – 1051 (indeks Hirscha = 19). Opracował polsko-angielski i angielsko-polski słownik onkologiczno-hematologiczny obejmujący prawie 30 tys. haseł. Jest także współautorem polskich zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory złośliwe i łagodne piersi. Przewodniczy Zespołowi przy Ministrze Zdrowia ds. no-fault.

MK, źródło: UMŁ

Dyskusja (0 komentarzy)