Aktualności
Wybory 2024
29 Lutego
Źródło: www.ump.edu.pl
Opublikowano: 2024-02-29

Nowy rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. Zbigniew Krasiński, pełniący obecnie funkcję prorektora ds. klinicznych i współpracy z regionem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, będzie od września nowym rektorem tej uczelni. Zastąpi prof. Andrzeja Tykarskiego, który kończy właśnie swoją drugą kadencję.

Wybory władz UMP na kadencję 2024–2028 odbyły się 27 lutego. Startowało dwóch kandydatów: prof. Zbigniew Krasiński – prorektor ds. klinicznych i współpracy z regionem, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii oraz prof. Jarosław Walkowiak, kanclerz Kolegium Nauk o Zdrowiu.

W głosowaniu wzięło udział 99 elektorów. Zdecydowana większość z nich (96) opowiedziała się za prof. Zbigniewem Krasińskim, jego kontrkandydat otrzymał 2 głosy. Dodatkowo odnotowano 1 głos wstrzymujący się.

Moje zwycięstwo traktuję jako zobowiązanie wobec społeczności UMP. Zależy mi niezmiernie na rozwoju nauki, podnoszeniu jakości dydaktyki oraz tworzeniu uczelni przyjaznej dla każdego z jej pracowników i studentów. Nie bez powodu w swoim programie tyle miejsca poświęciłem ideom work-life balance i study-life balance – powiedział po wyborze rektor-elekt.

W swoim programie wyborczym zapowiadał m.in. opracowanie jasnych kryteriów awansu oraz wyboru ścieżki rozwoju zawodowego. Podkreślał także potrzebę wzmocnienia roli wydziałów jako podstawowych struktur integrujących społeczność uniwersytecką.

Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow2skiego). Jeszcze jako student, w latach 1991–1992, pełnił funkcję asystenta w Katedrze Anatomii Prawidłowej. W 1993 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu. Zajmował stanowisko asystenta stażysty, później asystenta, starszego asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Ukończył specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, specjalizację z chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej i angiologii.

W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i stopni naukowych Wydziału Lekarskiego II UM w Poznaniu. W latach 2012–2020 był dziekanem tego wydziału. Od 2020 roku jest prorektorem ds. klinicznych i współpracy z regionem.

Ma na koncie prawie 400 publikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują patologię żył kończyn dolnych oraz malformacje naczyniowe. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w przebiegu choroby nowotworowej, zwężeniami tętnic szyjnych oraz zakażeniami protez naczyniowych.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, European Association for Transluminal Surgery.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)