Aktualności
Wybory 2024
28 Marca
Źródło: www.aps.edu.pl
Opublikowano: 2024-03-28

Obecna rektor APS w Warszawie wybrana na drugą kadencję

Dr hab. Barbara Marcinkowska, obecna rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, będzie kierować uczelnią także w kadencji 2024–2028. W wyborach, które odbyły się 27 marca, nie miała kontrkandydatów. 

Uprawnionych do głosowania było 50 elektorów i wszyscy wzięli udział w wyborach. Z tego grona 42 osoby opowiedziały się za jedyną zgłoszoną kandydaturą obecnej rektor, a 8 wstrzymało się/było przeciw. Tym samym dr hab. Barbara Marcinkowska pozostaje na stanowisku na kolejne cztery lata. Jest czternastą osobą w historii uczelni, która stoi na jej czele (uwzględniając wcześniejszy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej).

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (poprzedniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej). Zawodowo związana jest z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. Przed objęciem fotela rektora pełniła funkcję prorektora do spraw kształcenia, a wcześniej prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. W tej kadencji jest przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnozę i wspieranie rozwoju; rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych.

Akademia Pedagogiki Specjalnej została założona w 1922 roku przez obecną patronkę uczelni Marię Grzegorzewską jeszcze pod nazwą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 1970 roku został on przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Pod szyldem APS działa od 2000 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)