Aktualności
Wybory 2024
27 Czerwca
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2024-06-27

Prof. Andrzej Szarata nadal rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. Andrzej Szarata będzie nadal rektorem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W wyborach na kadencję 2024–2028, które odbyły się 27 czerwca, był jedynym kandydatem.

Do udziału w wyborach uprawnionych było 60 elektorów. Swój głos oddało ostatecznie 59 z nich. Zdecydowana większość, bo 57, opowiedziała się za urzędującym rektorem. Tym samym w rozpoczynającej się 1 września kadencji będzie mógł kontynuować misję rozpoczętą 12 maja ubiegłego roku. Wówczas, po wyborach uzupełniających, objął stanowisko rektora po śmierci prof. Andrzeja Białkiewicza.

W programie wyborczym akcentował podjęcie starań o uzyskanie statusu uczelni badawczej (od 2026 roku). Chce wzmocnić aktywność publikacyjną, grantową i patentową oraz wdrożyć ścieżkę kariery zawodowej dla pracowników akademickich. Zamierza postawić na nowoczesne kształcenie, m.in. nauczanie przez projekty (Project Based Learning), umożliwienie realizacji pracy dyplomowej powiązanej z aktywnością studentów w kołach naukowych, a także uelastycznić ofertę dydaktyczną pod potrzeby rynku (modyfikacja przedmiotów/kierunków we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego). W planach ma rozpoczęcie budowy siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na kampusie na Czyżynach oraz powiększenie bazy laboratoryjnej. Zapowiada także powołanie Klubu Biznesu Politechniki Krakowskiej i integrowanie środowisk akademickich z otoczeniem gospodarczym poprzez szereg działań eksperckich, promocyjnych i wizerunkowych.

Prof. Andrzej Szarata ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: budowa dróg i autostrad). W październiku 1999 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej. Przez kilka lat był kierownikiem Katedry Systemów Transportowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. We wrześniu 2016 r. został dziekanem tego wydziału, a od 12 maja 2023 r. pełni funkcję rektora uczelni.

Jest międzynarodowym ekspertem w obszarach transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast.

Opracowywał modele transportowe polskich miast i regionów, m.in. Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województw mazowieckiego i małopolskiego. Jest współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Realizował projekty transportowe (ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE, m.in. dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także projekty rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce, studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego) oraz opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zasiada m.in. w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitecie Transportu PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, jest  członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Komisji Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)