Aktualności
Wybory 2024
11 Kwietnia
Źródło: www.wojciechowskabeata.pl
Opublikowano: 2024-04-11

Prof. Beata Wojciechowska nową rektor UJK w Kielcach

Prof. Beata Wojciechowska została wybrana na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zastąpi prof. Stanisława Głuszka, który z racji limitu wieku nie mógł wystartować w wyborach.

W głosowaniu, które odbyło się 11 kwietnia, wzięło udział 100 elektorów. Do wyłonienia nowego rektora potrzebne były dwie tury. W pierwszej żadnemu z trojga kandydatów nie udało się uzyskać wymaganej większości: dr hab. Barbara Gawdzik (prorektor ds. kształcenia UJK) otrzymała 38 głosów, prof. Jacek Semaniak (prezes Głównego Urzędu Miar, rektor UJK w latach 2012–2020) – 25 głosów, zaś prof. Beata Wojciechowska (dziekan Wydziału Humanistycznego) – 37 głosów. W powtórnym głosowaniu wybierano już tylko spośród dwóch kandydatek: dr hab. Barbarę Gawdzik poparło 45 osób, zaś prof. Beatę Wojciechowską – 55 i to ona właśnie będzie dwunastą w historii kieleckiej uczelni osobą pełniącą funkcję rektora.

W kampanii wyborczej zapowiadała uproszczenie procedury wykorzystywania środków na projekty badawcze, wsparcie dla inicjatyw zmierzających do umiędzynarodowienia badań naukowych oraz większą pomoc ze strony uczelni w aplikowaniu o granty. Priorytetem jest dalszy rozwój badań naukowych i działalności artystycznej, podniesienie kategorii naukowych w najbliższej ewaluacji, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, uproszczenie biurokratycznych procedur oraz usprawnianie procesu podejmowania decyzji. Chce poszerzyć ofertę dydaktyczną, by odpowiadała ona potrzebom regionu, oraz postawić na nowoczesne usługi edukacyjne (mikrokursy, kursy, szkolenia, studia podyplomowe on-line). Zamierza upowszechnić nowoczesne metody nauczania i technologie w dydaktyce akademickiej (etyczne wykorzystanie SI). Planuje również budowę nowej siedziby Wydziału Sztuki oraz wzmocnienie infrastruktury kształcenia medycznego.

Prof. Beata Wojciechowska ukończyła studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (poprzedniczka UJK). Zaraz po nich została zatrudniona w swojej Alma Mater jako asystent, a następnie adiunkt, w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii. W latach 2012–2020 kierowała Instytutem Historii UJK, a od 2020 roku piastuje funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.

W pracy naukowej podejmuje tematykę: medycyny średniowieczna, kar kościelnych w Polsce średniowiecznej, prawa kanonicznego, religijności średniowiecznej, fauny średniowiecznej, a także historii regionalnej. Ma na koncie około 120 różnego rodzaju prac naukowych, w tym cztery monografie. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)