Aktualności
Wybory 2024
11 Kwietnia
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-11

Prof. Bernard Mendlik nowym rektorem UKW w Bydgoszczy

Prof. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został wybrany na rektora tej uczelni w kadencji 2024–2028. Zastąpi prof. Jacka Woźnego, który kieruje uczelnią od 2016 roku. 

Głosowanie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzono 11 kwietnia. W wyborach nie mógł startować obecny sternik uczelni prof. Jacek Woźny, dla którego jest to już druga kadencja. O fotel rektora ubiegali się: prof. Jarosław Burczyk – prorektor ds. nauki UKW, dr hab. Artur Laska – dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW oraz prof. Bernard Mendlik – dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. Właśnie tego ostatniego Kolegium Elektorów wskazało do kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata.

W programie wyborczym proponował przejrzysty system awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej rangi stanowiska profesora; większą elastyczność w wykorzystaniu środków przeznaczanych z subwencji na badania naukowe oraz zbudowanie systemu wsparcia nauczycieli akademickich w zakresie aplikowania o granty. Jeden z uczelnianych budynków zamierza zaadaptować na Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Chce premiowania kierunków studiów prowadzących działania komercyjne (pozostawienie większości dochodów do dyspozycji kierowników studiów niestacjonarnych). Akcentował konieczność większego zróżnicowania uposażenia pracowników administracji w związku z grupą ich zaszeregowania. Na niszowych kierunkach planuje wprowadzenie innowacyjnych form nauczania (studia w języku angielskim, wprowadzenie podwójnego dyplomowania z zagranicznymi uczelniami partnerskimi).

Prof. Bernard Mendlik jest dyrygentem, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1989 roku został asystentem w WSP i od tamtej pory jest związany zawodowo z bydgoską uczelnią. Od 2015 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej UKW (wcześniej, przed przekształceniem, stał na czele Instytutu Edukacji Muzycznej. W latach 2008-–2012 pełnił funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju UKW.

Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje problematykę wykonawczą muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej zespołów muzycznych. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Jest dyrektorem programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Należy do Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

MK, źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)