Aktualności
Wybory 2024
14 Maja
Źródło: UE we Wrocławiu
Opublikowano: 2024-05-14

Prof. Czesław Zając nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. Czesław Zając będzie od września nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Kaletę.

Wybory na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły się 14 maja. Nie mógł w nich wystartować obecny rektor prof. Andrzej Kaleta, który kieruje uczelnią już drugą kadencję. Jego następcę stu elektorów wybierało spośród dwójki kandydatów. Już w pierwszej turze prof. Czesław Zając, dziekan Szkoły Doktorskiej UEW, pokonał prof. Ewę Stańczyk-Hugiet, obecną prorektor ds. badań i kadry akademickiej, uzyskując 59 głosów (przy 40 dla kontrkandydatki i jednym wstrzymującym).

Mam świadomość ogromu pracy, obowiązków oraz wyzwań, które niesie ze sobą pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Chciałbym stworzyć korzystne warunki pracy oraz pozytywny klimat organizacyjny – tak, by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był przyjaznym miejscem pracy i studiowania. Konieczne zmiany zamierzam wprowadzać ewolucyjnie, nie w sposób rewolucyjny, na drodze poszukiwania rozsądnych kompromisów, dialogu, budowania konsensusu oraz respektowania zasad zrównoważonego rozwoju – powiedział tuż po ogłoszeniu wyników rektor-elekt.

Prof. Czesław Zając jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kieruje Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, a od 2019 roku pełni funkcję dziekana Szkoły Doktorskiej UEW. W latach 2016–2018 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Jest autorem ponad 160 publikacji, w tym kilku monografii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania kapitałem ludzkim, kultury organizacyjnej, zachowań organizacyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem, społecznych, organizacyjnych i kulturowych problemów przejęć i fuzji przedsiębiorstw, a także zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Należy do Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)