Aktualności
Wybory 2024
28 Marca
Fot. Dariusz Kulesza
Opublikowano: 2024-03-28

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz nadal na czele Akademii Muzycznej w Łodzi

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz będzie rektorem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi również w kadencji 2024–2028. Zadecydowało tak Kolegium Elektorów w wyborach, które odbyły się 27 marca.

Obecna rektor Akademii Muzycznej w Łodzi nie miała kontrkandydatów. W głosowaniu wzięło udział 79 z 80 uprawnionych elektorów. Prof. Elżbieta Aleksandrowicz zdobyła wymaganą bezwzględną większość głosów (64) i będzie zawiadywać uczelnią przez kolejne cztery lata.

Jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej w specjalności rytmika. Przed objęciem w 2020 roku funkcji rektora pracowała w swojej Alma Mater jako: prorektor ds. nauki i dydaktyki (2019–2020) oraz prorektor ds. dydaktyki (2012–2019) oraz prodziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005–2012). Kierowała Katedrą Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2017–2019).

Od 1988 roku wykłada również na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki i członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W obecnej kadencji zasiada w komisji ds. sportu akademickiego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jej twórczość artystyczna to kilkadziesiąt autorskich prac choreograficznych, interpretacji ruchowych, założeń do improwizacji ruchowych, ruch sceniczny, a także autorskie i współautorskie scenariusze projektów artystycznych. Oprócz prac twórczych, do ważnych dokonań zakresu metody Emila Jaques-Dalcroze’a należy zaliczyć opracowane scenicznie zadania muzyczno-ruchowe, wielokrotnie ilustrowane autorską improwizacją fortepianową. Prowadzi kursy i warsztaty koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących rytmiki oraz tańca. Najczęściej podejmuje zagadnienia z zakresu improwizacji ruchowej, improwizacji fortepianowej, zasad ruchu scenicznego oraz kompozycji przestrzenno-ruchowych, a także rytmikoterapii.

MK, źródło: AM w Łodzi

Dyskusja (0 komentarzy)