Aktualności
Wybory 2024
09 Kwietnia
Fot. Katarzyna Liszkowska
Opublikowano: 2024-04-09

Prof. Hanna Kostrzewska nadal rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu

Prof. Hanna Kostrzewska, obecna rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, uzyskała reelekcję i będzie sprawować tę funkcję również w kadencji 2024–2028.

Wybory w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się 9 kwietnia. O fotel rektora ubiegała się jedna kandydatka – prof. Hanna Kostrzewska. Uprawnionych do głosowania było 68 elektorów. W wyborach wzięło udział 67 z nich i wszyscy opowiedzieli się za kandydaturą obecnie urzędującej rektor. Tym samym będzie kierować uczelnią przez kolejne cztery lata.

Prof. Hanna Kostrzewska ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (specjalność teoria muzyki. Od 1985 roku jest zawodowo związana ze swoją Alma Mater. Była dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki (2012–2019), a następnie Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej (2019–2020). W latach 2015–2019 kierowała Katedrą Teorii Muzyki. Od 2020 roku zasiada w fotelu rektora.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko pojętej kulturze muzycznej XX i XXI wieku. Jako teoretyk muzyki koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących polskiej muzyki współczesnej, starając się
interpretować te obszary kultury muzycznej, które do tej pory – jej zdaniem – były w rozważaniach naukowych pomijane lub niedostatecznie dookreślone.

Początkowo zajęła się zagadnieniem sonoryzmu, wychodząc od propozycji teoretycznej J.M. Chomińskiego. W toku prowadzonych rozważań, zastanawiając się nad kwestią zasadności użycia przez kompozytora takich a nie innych środków artystycznych w celu wyrażenia określonych stanów, zjawisk i obrazów, natrafiła na pojęcie analogii, które stało się obiektem jej dociekań badawczych w kolejnych latach.

W 2004 roku rozpoczęła badania poświęcone polskim utworom zatytułowanym „fresk” (lub: „freski”, „fresco”, „fresque”, „al fresco”). Okazało się bowiem, że wśród ponad stu dzieł tak zatytułowanych – powstałych w Europie i Ameryce Północnej – aż ponad czterdzieści skomponowano w Polsce. Swoje rozważania zawarła w publikacji Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica. W ostatnich latach realizowała projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skupiony na badaniach hymnu polskiego: Pieśń nieśmiertelna. W stulecie Polski niepodległej, który zaowocował publikacją pod jej redakcją.

Od 2008 roku jest wiceprezesem Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu.

MK, źródło: AM z Poznaniu

Dyskusja (0 komentarzy)