Aktualności
Wybory 2024
14 Marca
Źródło: Akademia Mazowiecka w Płocku
Opublikowano: 2024-03-14

Prof. Maciej Słodki nadal rektorem Akademii Mazowieckiej w Płocku

Prof. Maciej Słodki przez kolejne cztery lata będzie rektorem Akademii Mazowieckiej w Płocku. Był jedynym kandydatem na to stanowisko w kadencji 2024–2028 i uzyskał poparcie wszystkich elektorów.

Wybory w Akademii Mazowieckiej odbyły się 12 marca. Jedynym kandydatem do objęcia funkcji rektora w kadencji 2024–2028 był obecny sternik uczelni prof. Maciej Słodki. Głosowało na niego 18 elektorów, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych.

Prof. Maciej Słodki jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecny Uniwersytet Medyczny w Łodzi), gdzie w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje medyczne: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Z płocką uczelnią zawodową związał się w 2009 roku. Uczestniczył w tworzeniu pierwszych w tym mieście kierunków studiów medycznych, pełniąc funkcję pełnomocnika rektora ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ds. utworzenia i organizacji Instytutu Nauk o Zdrowiu. W latach 2010–2016 stał na czele tej jednostki. Od 2016 roku zasiada w fotelu rektora.

Pod jego kierownictwem dokonano zmian strukturalnych uczelni, które polegały na przekształceniu instytutów w wydziały, utworzeniu katedr oraz powołaniu Collegium Medicum. Akademia Mazowiecka w Płocku uzyskała kategorie naukowe B+ w dwóch dyscyplinach: nauki o polityce i administracji oraz pedagogika. Wymienione osiągnięcia umożliwiły utworzenie z dniem 1 października 2022 r. Akademii Mazowieckiej w Płocku. Była to pierwsza uczelnia zawodowa w Polsce, która przekształcała się w akademię w wyniku spełnienia wszystkich ustawowych kryteriów.

W 2023 r. uzyskała prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o rodzinie. W tym samym roku uruchomiono kształcenie na kierunku lekarskim. Za kadencji prof. Słodkiego oddano do użytku jeden z budynków powstającego właśnie kompleksu Collegium Medicum. Docelowo będzie to trzykondygnacyjny obiekt z pracowniami, salami dydaktycznymi i symulacyjnymi, salą wirtualnej rzeczywistości, blokiem operacyjnym, salą z karetką pogotowia ratunkowego oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym.

MK, źródło: AM

Dyskusja (0 komentarzy)