Aktualności
Wybory 2024
23 Kwietnia
Źródło: www.mpawelczyk.pl
Opublikowano: 2024-04-23

Prof. Marek Pawełczyk nowym rektorem Politechniki Śląskiej

Prof. Marek Pawełczyk został wybrany na rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2024–2028. Zastąpi na tym stanowisku prof. Arkadiusza Mężyka, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory na Politechnice Śląskiej odbyły się 23 kwietnia. Nie mógł w nich wystartować obecny rektor prof. Arkadiusz Mężyk, dla którego jest to już druga kadencja. Jego następcę wyłaniano spośród dwóch kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 295 elektorów. Na prof. Marka Pawełczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju swój głos oddały 232 osoby, zaś na dr. hab. inż. Krzysztofa Wodarskiego kierownika Katedry Zarządzania – 50.

W swoim programie wyborczym prof. Marek Pawełczyk zadeklarował m.in. utworzenie Centrum Nowoczesnego Kształcenia; wprowadzenie systemu motywacyjnego dla studentów angażujących się w działalność samorządową, społeczną, organizacyjną i sportową; poprawę warunków do prowadzenia badań, zwłaszcza interdyscyplinarnych, a także opracowanie nowych modeli finansowania zespołów badawczych. Zapowiedział stworzenie systemu elastycznych, modułowych laboratoriów badawczych. Chce zwiększyć prestiż kariery dydaktycznej oraz wspierać i rozwijać działania popularyzujące naukę.

Prof. Marek Pawełczyk jest specjalistą z zakresu automatyki oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności akustycznych i drgań. Ukończył studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej.  Zaraz po nich został zatrudniony w Zakładzie Systemów Pomiarowych, którym kieruje od 2008 roku, również po przekształceniu jednostki w 2020 roku w Katedrę Pomiarów i Systemów Sterowania. Od 2016 roku sprawuje funkcję prorektora ds. współpracy i rozwoju.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania optymalnego i adaptacyjnego, aktywnej redukcji hałasu, aktywnej i półaktywnej redukcji drgań mechanicznych, pasywnego tłumienia hałasu i drgań, sterowania dźwiękiem i drganiami, systemów SCADA oraz przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 3 monografii autorskich, oraz około 2 tys. implementacji w przemyśle.

Był przez dwie kadencje prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (w sumie 15 lat we władzach). Zasiada w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN, przewodniczy Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych. Był także przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)