Aktualności
Wybory 2024
24 Kwietnia
Źródło: www.gumed.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-24

Prof. Michał Markuszewski rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Michał Markuszewski został wybrany na rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Marcina Gruchałę, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się 24 kwietnia. Nie mógł w nich wziąć udziału obecny rektor prof. Marcin Gruchała, który sprawuje tę funkcję już drugą kadencję. O fotel po nim ubiegało się troje kandydatów, w tym dwoje prorektorów: prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, prof. Radosław Owczuk – dziekan Wydziału Lekarskiego i prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych.

O wyborze decydowało Kolegium Elektorów składające się z 442 osób. Do wyłonienia nowego rektora potrzebne były dwie tury. W pierwszym głosowaniu nikomu bowiem nie udało się uzyskać wymaganej większości, a różnice między pretendentami były nieznaczne: prof. Michał Markuszewski otrzymał 156 głosów, prof. Edyta Szurowska – 144, prof. Radosław Owczuk – 142. W dogrywce prof. Markuszewski wygrał z prof. Szurowską stosunkiem głosów 256:175 i to on od września przejmie stery w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W programie wyborczym deklarował m.in. ciągłe doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, wspieranie najwyżej jakości badań naukowych oraz działań zarządów w podmiotach leczniczych, dla których GUMed jest organem założycielskim. Zapowiada także zaktualizowanie i zobiektywizowanie zasad oceny pracowników, zwiększenie środków na badania oraz określenie zasad tworzenia niezależnych zespołów badawczych. Ponadto jednym z priorytetów ma być wprowadzenie urlopów na pisanie projektów.

Ponadto stawia na rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności pracowników badawczych i dydaktycznych, klinicystów, korpusu administracyjnego, doktorantów i studentów. Chce unowocześnić sposób prowadzenia zajęć i dodatkowo docenić osiągnięcia w dydaktyce. W obszarze klinicznym zakłada wsparcie rozwoju ‚Medycyny translacyjnej’ i dalsze zbliżanie nauk podstawowych do klinik oraz uelastycznienie obciążeń akademickich klinicystów równoważące zaangażowanie w leczenie pacjentów.

Prof. Michał Markuszewski jest farmaceutą, ukończył studia w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Kieruje Zakładem Biofarmacji i Farmakodynamiki na Wydziale Farmaceutycznym. W latach 2016–2020 był dziekanem tego wydziału. W mijającej kadencji jest prorektorem ds. nauki. W pracy naukowej zajmuje się bioanalityką ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki, analityką farmaceutyczną oraz farmakokinetyką.

MK, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)