Aktualności
Wybory 2024
21 Marca
Źródło: SGGW
Opublikowano: 2024-03-21

Prof. Michał Zasada rektorem SGGW w kadencji 2024–2028

Prof. Michał Zasada będzie rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2024–2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w SGGW przeprowadzono 21 marca. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegał się jeden kandydat – prof. Michał Zasada, obecny sternik uczelni. Kolegium Elektorów powierzyło mu misję kierowania SGGW przez kolejne cztery lata. Spośród 189 głosujących, 171 opowiedziało się za jego wizją uczelni, 10 było przeciw, a 6 wtrzymało się od głosu. Oddano także dwa głosy nieważne.

W swoim programie wyborczym na drugą kadencję wspominał m.in. o wprowadzeniu przedmiotów ogólnouczelnianych, szczególnie w  zakresie obszarów i kompetencji wynikających z charakteru SGGW oraz kluczowych dla gospodarki; wdrożeniu systemu mikropoświadczeń; dalszy rozwój i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej, w tym szczególnie nowoczesnych pracowni oraz księgozbioru Biblioteki Głównej w zakresie dostosowania do wymogów kształcenia w  języku polskim i angielskim. Zapowiadał też system wsparcia instytutów zatrudniających nowych pracowników oraz dążenie do powołania nowych, ewaluowanych dyscyplin naukowych. Zapewniał o dalszym wsparciu dla badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w zakresie nauk o życiu, biogospodarki, cyfryzacji, zintegrowanych badań środowiskowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zamierza też premiować pracowników charakteryzujących się dużą rozpoznawalnością w świecie naukowym. Chce także zwiększyć transfer wyników badań do podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Planuje również wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów i projektami.

Prof. Michał Zasada ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Leśnego (wcześniej pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki i  prodziekana ds. nauki). Przed objęciem w 2020 roku funkcji rektora był prorektorem ds. współpracy międzynarodowej. Jest członkiem zarządu Association for European Life Science Universities (ICA), organizacji zrzeszającej ponad 60 uczelni z sektora nauk przyrodniczych z Unii Europejskiej i krajów ościennych, kształcących i prowadzących badania w zakresie rolnictwa, leśnictwa, żywności, zasobów naturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)