Aktualności
Wybory 2024
23 Kwietnia
Źródło: www.miroslawminkina.pl
Opublikowano: 2024-04-23

Prof. Mirosław Minkina nadal rektorem Uniwersytetu w Siedlcach

Prof. Mirosław Minkina przez kolejne cztery lata będzie kierował Uniwersytetem w Siedlcach. Był jedynym kandydatem w wyborach na rektora w kadencji 2024–2028.

Głosowanie na Uniwersytecie w Siedlcach przeprowadzono 23 kwietnia. Spośród 160 uprawnionych, w wyborach udział wzięło 157 elektorów. Wymagana bezwzględna większość wynosiła 79 głosów. Jedynym zgłoszonym kandydatem był prof. Mirosław Minkina, urzędujący rektor, na którego zagłosowało 87 osób, przeciwnych było 66, a cztery wstrzymały się od głosu. We wrześniu prof. Minkina rozpocznie swoją drugą kadencję.

W programie wyborczym na kolejne cztery lata zadeklarował m.in. wprowadzenie narzędzi motywacyjnych w postaci premii okresowej (kwartalnej) dla pracowników, wprowadzenie dodatków dla pracowników administracyjnych obsługujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, zapewnienie środków finansowych na profesjonalne szkolenia związane z prowadzeniem badań naukowych oraz zwiększenie funduszu na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zamierza rozwijać ofertę dydaktyczną z wykorzystaniem kształcenia zdalnego i nowych platform edukacyjnych oraz dostosowywać programy do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Planuje zwiększyć nakłady na działalność studenckich kół naukowych i studenckie jednostki kulturalne i sportowe (UOK, Chór Akademicki, AZS). Zapowiedział wprowadzenie usprawnień w zakresie obsługi administracyjnej studentów (np. elektroniczne składanie wniosków stypendialnych), wsparcie studentów poprzez konsultacje z doradcą zawodowym, a także – w zakresie inwestycji – poprawę stanu bazy lokalowej w Domach Studenta i rozbudowę kampusu przy ul. Żytniej.

Prof. Mirosław Minkina specjalizuje się w problematyce służb specjalnych i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Ukończył studia pedagogiczne. Jest absolwentem Institut Superieur de Formation Continue D’Etterbeek w Brukseli.

Sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (poprzednik Uniwersytetu w Siedlcach). Kierował Zakładem Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w tym instytucie. W latach 2016–2020 był prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od 2020 r. kieruje Zespołem Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. W 2020 r. został po raz pierwszy wybrany na rektora siedleckiej uczelni.

Pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych. Wykonywał obowiązki pierwszego sekretarza w Ambasadzie RP w Brukseli, a następnie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), reprezentował Przedstawicielstwo w Komitecie Przeglądu Obronnego (Defence Review Committee), Polityczno-Wojskowym Komitecie Sterującym (Political-Military Steering Committe), Roboczej Grupie Wykonawczej (Executive Working Group) oraz Grupie Koordynacji Polityki (Policy Coordination Group).

W pracy naukowej koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, roli Federacji Rosyjskiej, NATO i Unii Europejskiej w systemie międzynarodowym. Stworzył podstawy teoretyczno-metodologiczne badań nad służbami specjalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego wywiadu i kontrwywiadu. Jest autorem 9 monografii, 80 artykułów naukowych, w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem prac analityczno-badawczych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)