Aktualności
Wybory 2024
16 Kwietnia
Źródło: Politechnika Lubelska
Opublikowano: 2024-04-16

Prof. Zbigniew Pater nadal rektorem Politechniki Lubelskiej

Prof. Zbigniew Pater pozostaje na stanowisku rektora Politechniki Lubelskiej. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2024–2028.

Wybory na Politechnice Lubelskiej odbyły się 16 kwietnia. O fotel rektora ubiegał się tylko jeden kandydat – prof. Zbigniew Pater. Spośród 236 uprawnionych do głosowania, za obecnym rektorem opowiedziało się 197 elektorów (do wyboru niezbędnych było 118 głosów „za”).

Na czele listy priorytetów nowy-stary rektor wymienia uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2026 roku. Planuje także uruchomić nowe programy projakościowe (z budżetem sięgającym 3 mln zł rocznie), które mają się przyczynić do wzmocnienia działalności naukowej uczelni. Chce powołać pełnomocnika ds. umiędzynarodowienia. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, zamierza utworzyć nowe kierunki studiów, takie jak informatyka techniczna czy cyberbezpieczeństwo. Myśli także o utworzeniu Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji, w ramach którego zostanie skomercjalizowanych 15 innowacyjnych pomysłów. Każde z tych rozwiązań będzie miało szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości około 20 tys. zł. W zakresie inwestycji uczelnię czeka m.in. przebudowa i rozbudowa Oxfordu, budowa IT TOWER, modernizacja domów studenckich oraz budynków wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Mechanicznego i Inżynierii Środowiska. Ważnym celem rektora jest także zwiększenie poziomu cyfryzacji Politechniki Lubelskiej.

Prof. Zbigniew Pater to specjalista w zakresie modelowania numerycznego, prototypowania wirtualnego i  optymalizacji procesów kształtowania plastycznego oraz projektowania innowacyjnych maszyn wykorzystywanych w obróbce plastycznej metali. Z Politechniką Lubelską jest związany od blisko 40 lat – studiował na Wydziale Me­chanicznym tej uczelni. Od 2012 do 2020 roku był dziekanem to wydziału. Wcześniej przez cztery lata sprawował funkcję prorektora ds. nauki.

Na co dzień zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matrycowego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w analizie procesów jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Spośród 149 patentów krajowych i 6 europejskich, których jest autorem lub współtwórcą, wiele zostało wdrożonych do przemysłu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)