Aktualności
Wybory 2024
06 Marca
Źródło: Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Opublikowano: 2024-03-06

Reelekcja rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krystian Kiełb został ponownie wybrany na rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Będzie to jego druga z kolei, a czwarta w ogóle kadencja na tym stanowisku. 

Głosowanie odbyło się 6 marca. Urzędujący rektor był jedynym kandydatem do objęcia funkcji w kadencji 2024–2028. Decyzją Uczelnianego Kolegium Elektorów pozostanie na stanowisku na kolejne cztery lata. Będzie to jego druga z rzędu, a czwarta w ogóle kadencja. Stał już bowiem na czele wrocławskiej uczelni w latach 2008–2016.

Z wrocławską Akademią Muzyczną związany jest od 30 lat, gdy studiował kompozycję oraz teorię muzyki. W obu specjalnościach uzyskał dyplomy z wyróżnieniem. Od roku 2017 kieruje Katedrą Kompozycji. Wcześniej, w latach 2005–2006 kierował pracami Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej.

W latach 2005–2008 czynnie uczestniczył w działaniach na rzecz wdrażania Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego szkolnictwa artystycznego. Działalność ta uwieńczona została powołaniem przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w skład Zespołu Ekspertów Bolońskich. Był członkiem Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (2002–2012, w tym 2009–2012 przewodniczący) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2008–2016, w tym od 2012 członek komisji ds. kształcenia). Od roku 2015 jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od roku 2016 członkiem zespołu ds. zawodów muzycznych. W roku 2020 został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prowadzi klasę kompozycji oraz seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Na przestrzeni lat wykładał: kompozycję specjalną, kompozycję ogólną, kontrapunkt, fugę, harmonię specjalną, harmonię tonalną, metodykę nauczania harmonii, improwizację fortepianową, analizę dzieła muzycznego.  Jest autorem tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje zagadnienia teorii muzyki, filozofii muzyki, współczesnych technik kompozytorskich. Podejmuje także problematykę interdyscyplinarną.

Jego twórczość kompozytorska obejmuje kilkadziesiąt utworów zaliczanych do różnorodnych gatunków i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Jego kompozycje miały prawykonania i liczne wykonania w kraju i za granicą, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, USA. Utwory Krystiana Kiełba wykonywane były m.in. na festiwalach muzycznych, w ramach kursów interpretacji, konkursów wykonawczych, także jako pozycje obowiązkowe, ponadto weszły do programu instytucji artystycznych.

MK, źródło: AM we Wrocławiu

Dyskusja (0 komentarzy)