Aktualności
Wybory 2024
18 Czerwca
Źródło: Uniwersytet Kaliski
Opublikowano: 2024-06-18

Reelekcja rektora Uniwersytetu Kaliskiego

Rektorem Uniwersytetu Kaliskiego w nadchodzącej kadencji będzie ponownie dr hab. Andrzej Wojtyła. Tak zdecydowali elektorzy w wyborach, które przeprowadzono 18 czerwca.

Urzędujący rektor nie był jedynym kandydatem we wtorkowych wyborach. O fotel na kadencję 2024–2024 ubiegał się także prof. Jan Matysiak, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od 2020 roku związany również z kaliską uczelnią.

W głosowaniu wzięło udział 26 z 29 uprawnionych osób. Dotychczasowy rektor uzyskał poparcie zdecydowanej większości – za jego kandydaturą opowiedziało się 22 elektorów. Tym samym dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła będzie sprawował swoją funkcję kolejną kadencję, rozpoczynającą się 1 września.

Dr hab. Andrzej Wojtyła ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (poprzedniczka Uniwersytetu Medycznego). W 1990 roku uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W latach 1994–1996 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe: Public health administraion certificate oraz Public health management certificate.

W latach 1992–1993 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej, a w okresie 2005–2006 – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Był posłem na Sejm (I, III i IV kadencji ) oraz senatorem RP IX kadencji. Od 2006 do 2010 roku sprawował funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego. W latach 2010–2012 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, w którym kierował też Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z kaliską uczelnią (wówczas Państwową Wyższą Szkołą Zawodową) związany jest od 2014 roku. Cztery lata później został jej rektorem. W kolejnych wyborach ponownie zyskał zaufanie elektorów, dzięki czemu mógł kontynuować misję przekształcenia uczelni zawodowej w uniwersytet. Pod nowym szyldem uczelnia działa od 2023 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)