Aktualności
Wybory 2024
14 Marca
Źródło: www.uniwersytetradom.pl
Opublikowano: 2024-03-14

Reelekcja rektora Uniwersytetu Radomskiego

Prof. Sławomir Bukowski przez kolejne cztery lata będzie rektorem Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2024–2028.

Wybory w Uniwersytecie Radomskim odbyły się 14 marca. Jedyny startujący w nich kandydat – obecny sternik uczelni prof. Sławomir Bukowski – zdobył już w pierwszej turze poparcie zdecydowanej większości spośród 58 elektorów biorących udział w głosowaniu. Za jego kandydaturą opowiedziało się 55 osób.

Prof. Sławomir Bukowski ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu) w 1979 roku. Zaraz po nich związał się zawodowo z radomską uczelnią. W latach 1987–1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1996—2001 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Przez jedną kadencję był dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, a w 2012 roku został prorektorem do spraw rozwoju kadry i współpracy z zagranicą. Od 2006 roku kieruje założoną przez siebie Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych.

Jego zainteresowania naukowe i badania koncentrują się wokół zagadnień finansów międzynarodowych, makroekonomii gospodarki otwartej i międzynarodowej integracji gospodarczej, szeroko pojętych finansów oraz rynków finansowych, a również wokół zastosowań metod ilościowych, w tym modelowania ekonometrycznego w badaniach ekonomicznych. Jestem autorem ponad 180 publikacji i innych prac naukowych (w tym 2 podręczników i 4 monografii samodzielnych)  z ekonomii i finansów oraz autorem i współautorem 150 ekspertyz dla biznesu.

Pracował również w przemyśle państwowym i sektorze prywatnym, jako specjalista, doradca, główny księgowy. Należy do American Economic Association, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

MK, źródło: UR

Dyskusja (0 komentarzy)