Aktualności
Wybory 2024
06 Maja
Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Opublikowano: 2024-05-06

Reelekcja rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. inż. Sylwester Tabor został wybrany na rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyły się 6 maja. Wystartowało w nich dwoje kandydatów: prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – obecna prorektor ds. nauki, oraz dr hab. inż. Sylwester Tabor – urzędujący rektor URK. Poparło go 51 spośród 99 biorących udział w głosowaniu (uprawnionych było 100 elektorów), za jego kontrkandydatką opowiedziało się 48 osób. Tym samym obecny sternik uczelni uzyskał reelekcję i będzie sprawował tę funkcję przez kolejne cztery lata.

Dr hab. inż. Sylwester Tabor jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie (obecny Uniwersytet Rolniczy). W latach 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, a od roku 2012 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2020 roku został po raz pierwszy wybrany na rektora URK.

Specjalizuje się w ekonomice produkcji i zastosowaniach OZE w rolnictwie oraz w organizacji, zarządzaniu i inżynierii produkcji. Jego dorobek naukowy i wdrożeniowy obejmuje analizę oraz optymalizację procesów produkcyjnych i przetwórczych z uwzględnieniem zastosowań rozwiązań IT. Ma na koncie ponad 150 oryginalnych prac naukowych, 6 monografii, w tym 2 jako redaktor naukowy.

Jest jednym z inicjatorów powołanego w 2015 roku pierwszego w Polsce, formalnego związku uczelni publicznych InnoTechKrak, utworzonego przez: Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W tej kadencji wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 202a roku został członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Rady ds. Pracy i Rozwoju, działającej przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

MK
Dyskusja (0 komentarzy)