Aktualności
Wybory 2024
10 Kwietnia
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2024-04-10

Rektorskie status quo w Politechnice Świętokrzyskiej

Prof. Zbigniew Koruba przez kolejne cztery lata będzie stał na czele Politechniki Świętokrzyskiej. Był jedynym kandydatem do objęcia funkcji rektora kieleckiej uczelni w kadencji 2024–2028.

Wybory w Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się 10 kwietnia. Wystartował w nich tylko jeden kandydat – obecny sternik uczelni prof. Zbigniew Koruba. W tajnym głosowaniu zdobył poparcie 58 spośród 71 elektorów.

W kampanii wyborczej zapowiadał uruchomienie od nowego roku akademickiego trzech nowych kierunków: zarządzania dla inżynierów, transportu i logistyki oraz cyberbezpieczeństwa. Mają one przyciągnąć większą niż dotąd grupę studentów. Zmniejszająca się liczba kandydatów to wyzwanie, przed którym stoi uczelnia. W ostatnich latach ten spadek osiągnął już 7 procent. Poza nową ofertą edukacyjną w planach jest też budowa nowej altany grillowej, w której studenci będą mogli organizować imprezy. Rektor proponuje też specjalny system nagród dla młodych naukowców: 10 tys. zł za doktorat w wieku 29 lat i 30 tys. zł za tytuł profesora w wieku 40 lat. Nowością będzie też stypendium dla studentów: ci, którzy podejmą studia na kierunkach preferowanych przez uczelnię, dostaną 1,5 tys. zł finansowego wsparcia.

Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy i w której dobrze czują się pracownicy i studenci — powiedział po wyborze nowy-stary rektor.

Prof. Zbigniew Koruba ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Mechanicznym w Kijowskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Z Politechniką Świętokrzyską jest związany od 40 lat. W 2006 roku objął funkcję kierownika Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia (od 2021 r. – Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia). W latach 2012–2016 był dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, a przez kolejne cztery lata – prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem. W 2020 r. został po raz pierwszy wybrany na rektora kieleckiej uczelni.

Jego zainteresowania naukowe obejmują mechanikę, automatykę i robotykę, dynamikę układów materialnych, sterowanie obiektami latającymi, optymalizację układów mechanicznych, symulacje komputerowe oraz naprowadzanie broni precyzyjnego rażenia. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (30 z listy JCR), w tym jest autorem lub współautorem 6 monografii oraz kilku podręczników i skryptów akademickich.

MK, źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)