Aktualności
Wybory 2024
20 Marca
Źródło: Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Opublikowano: 2024-03-20

Status quo na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski będzie drugą kadencję rektorem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zadecydowało tak Kolegium Elektorów w głosowaniu, które odbyło się 20 marca.

Sprawujący obecnie funkcję rektora dr hab. inż. Zbigniew Osadowski był jedynym kandydatem do kierowania uczelnią również w kadencji 2024–2028. W wyborach wzięło udział 140 elektorów. Zdecydowana większość (125) opowiedziała się „za”, pozostali byli przeciwko.

– To dla mnie wielki honor i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszej Alma Mater. Jako rektor będę dążył do tego, aby nasza uczelnia była nowoczesnym i otwartym miejscem pracy i nauki, które stwarza najlepsze warunki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych, administracji oraz przede wszystkim dla naszych studentów i doktorantów – powiedział tuż po ogłoszeniu wyników obecny i przyszły sternik uczelni.

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski ukończył studia z ochrony środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Zaraz po nich rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody Instytutu Biologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (obecny Uniwersytet Pomorski). W 2012 roku został prorektorem ds. rozwoju i współpracy, a w 2016 – objął funkcję rektora. W 2023 r. doprowadził do awansu uczelni do grona klasycznych uniwersytetów.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu geobotaniki i paleoekologii, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, renaturyzacji mokradeł oraz matematycznego modelowania procesów ekologicznych. Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych, w tym w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem i współautorem pięciu książek oraz 30 rozdziałów monografii.

Jest wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji do spraw Ocen Odziaływania na Środowisko przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

MK, źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)