Aktualności
Wybory 2024
24 Kwietnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-04-24

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ma nowego rektora

Prof. Janusz Kapuśniak, obecny prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, został wybrany na rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w kadencji 2024–2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie odbyły się 24 kwietnia. Nie mogła w nich wziąć udziału obecna rektor prof. Anna Wypych-Gawrońska, która sprawuje tę funkcję już drugą kadencję. Jedynym zgłoszonym kandydatem był prof. Janusz Kapuśniak, obecny prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów powierzyło mu misję kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata.

Prof. Janusz Kapuśniak jest chemikiem i technologiem żywności i żywienia. Z częstochowską uczelnią związany jest od 1992 roku, kiedy podjął studia chemiczne w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecny Uniwersytet Jana Długosza). Kierował Zakładem Chemii Ogólnej, Katedrą Biochemii i Technologii Bioproduktów, a także Katedrą Dietetyki i Badań Żywności (obecnie). Był dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, a także dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od 2016 roku piastuje stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniami nad fizyczną, chemiczną i enzymatyczną modyfikacją polisacharydów do celów spożywczych (błonnik pokarmowy, prebiotyki, żywność funkcjonalna, żywność pochodzenia roślinnego, żywność wegańska) i nieżywieniowych (materiały opakowanie, biomateriały nowej generacji, mikrokapsułki do kontrolowanego uwalniania). Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 7 patentów, 4 wdrożonych technologii.

Opracował autorskie programy nauczania 20 przedmiotów dla kierunków dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja. Koordynuje działaniami UJD w ramach Sojuszu Uniwersytetu Europejskiego COLOURS. Grupa dziewięciu uczelni regionalnych z Niemiec, Włoch, Francji, Szwecji, Chorwacji, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Łotwy i Polski realizuje działania w zakresie innowacji w dydaktyce i badaniach naukowych w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W latach 2020–2022 pełnił funkcję wiceprezydenta European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE). Jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 2020 r. otrzymał Śląską Nagrodę Naukową.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)