Aktualności
Wybory 2024
15 Marca
Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Opublikowano: 2024-03-15

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma nowego rektora

Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w kadencji 2024–2028. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Adama Krętowskiego, który kieruje uczelnią od ośmiu lat.

Wybory w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbyły się 15 marca. Jedynym kandydatem do objęcia funkcji rektora w kadencji 2024–2028 był prof. Marcin Moniuszko, obecny prorektor ds. nauki i rozwoju. W głosowaniu uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów.

W swojej wizji strategicznego rozwoju uczelni, na pierwszym miejscu postawił konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia studentów wszystkich kierunków. Istotne dla niego jest też, by uniwersytet pozostał w awangardzie innowacyjnych obszarów badawczych obejmujących m.in. wykorzystanie technologii wielkoskalowych, takich jak genomika, oraz rozwój metod sztucznej inteligencji w medycynie, dalsze wspieranie medycyny prewencyjnej, badań populacyjnych. Do najważniejszych zadań na kolejną kadencję zaliczył rozbudowę bazy dydaktycznej UMB oraz bazy klinicznej przeciążonych szpitali uniwersyteckich, które pełnią szereg kluczowych ról w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

Prof. Marcin Moniuszko jest absolwentem UMB – ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim. Po nich odbył kilka zagranicznych staży naukowych, m.in. przez trzy lata pracował w Stanach Zjednoczonych w prestiżowym Narodowym Instytucie Raka (National Cancer Institute, Bethesda), uczestnicząc w finansowanych przez amerykański rząd badaniach nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV. Od 2004 roku pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych, a od czterech lat jest jej kierownikiem. W roku 2012 stworzył w UMB Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji. Cztery lata później objął funkcję prorektora ds. nauki, którą sprawuje również w tej kadencji (już jako prorektor ds. nauki i rozwoju).

Jest współautorem koncepcji powstania Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie UMB. Od roku 2018 zasiada w Zarządzie Głównym, a od trzech lat pełni funkcję wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Aktywnie działa także w strukturach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2019–2024 był przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych.

Jest recenzentem międzynarodowych czasopism o tematyce immunologicznej, alergologicznej i onkologicznej, a także autorem i współautorem licznych prac opisujących rolę zmian profilu genomowego i metabolomowego w patogenezie, przebiegu i odpowiedzi na leczenie szeregu chorób cywilizacyjnych.

GaL, źródło: UMB

Dyskusja (0 komentarzy)