Aktualności
Wybory 2024
26 Stycznia
Źródło: AWF w Katowicach
Opublikowano: 2024-01-26

Zmiana rektora w AWF Katowice

Prof. Andrzej Małecki, obecny dyrektor Instytutu Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF w Katowicach, został nowym rektorem tej uczelni. Zastąpi prof. Grzegorza Jurasa, który sprawował tę funkcję od 2020 roku.

Wybory w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbyły się 25 stycznia. Jak wynika z protokołu Uczelnianej Komisji Wyborczej, wzięło w nich udział 29 elektorów, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za kandydaturą prof. Andrzeja Małeckiego. Tym samym został on rektorem uczelni na kadencję 2024–2028, zastępując prof. Grzegorza Jurasa.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki jest specjalistą w zakresie neurologii i farmakologii. Ukończył medycynę w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Na uczelni tej zdobywał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 2009 roku został profesorem. Od 2010 roku związany jest z katowicką AWF, gdzie zorganizował od podstaw Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, którego jest dyrektorem. Kieruje też Katedrą Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej na Wydziale Fizjoterapii. W latach 2012–2020 był prorektorem ds. nauki AWF w Katowicach.

W swojej karierze naukowej odbywał staże między innymi w Zakładzie Neurochemii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz pracował jako postdok na University of Kentucky, Division of Neurosurgery/Department of Surgery, Lexington (Kentucky) w laboratorium kierowanym przez prof. Michała Toborka.

Jest przewodniczącym-elektem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Od 2017 roku stoi także na czele rady Polskiej Agencji Antydopingowej.

MK

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Krysia 02.02.2024 08:44

    Nie rozumiem sensu wpisu od Kasi. Chyba że ktoś szuka dziury w całym, bo nie może po męsku i z klasą pogodzić się z przegraną. A w ogóle Kasia pisze chciałbym, może to nie Kasia, a np. Bogdan.

  • ~Kasia 27.01.2024 08:54

    Chciałbym zwrócić uwagę na istotę pełnej znajomości przepisów ustawowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru rektora, szczególnie w kontekście art. 25 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, który precyzuje procedurę wyboru Rektora przez Kolegium Elektorów uczelni publicznej. Zatem istotnym elementem tego procesu jest wybór rektora przez Kolegium Elektorów Uczelni, jak to ma miejsce w przypadku AWF w Katowicach, gdzie Kolegium składa się z 30 elektorów. Dodatkowo, należy podkreślić ważną rolę pełnioną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, która składa się z 8 osób. Jej zadaniem było zorganizowanie i udokumentowanie procesu wyborczego. Warto zaznaczyć, że deklaracja o wyborze nowego Rektora, zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jest rezultatem ich pracy. Dodatkowo, należy zauważyć, że dokument ten został sporządzony w obecności 4 osób, z ośmioosobowego składu. Mam nadzieję, że wyjaśnienie tego kontekstu pozwoli lepiej zrozumieć proces wyborczy.