Aktualności
Życie akademickie
02 Maja
Opublikowano: 2023-05-02

Dni NCN we Wrocławiu coraz bliżej

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi między innymi na te pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, które odbędą się 10 i 11 maja we Wrocławiu.​

Dni NCN to cykliczna impreza, której celem jest zaprezentowanie oferty agencji badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich do udziału w konkursach. Wydarzenie odbywa się za każdym razem w innej części Polski. W tym roku będzie to Wrocław.

Wrocław jest silnym ośrodkiem naukowym i akademickim. Nasze uczelnie i instytucje naukowe potwierdziły wysoki poziom badań choćby w ostatniej ewaluacji – podkreśla prof. Andrzej Ożyhar, prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej. – Dni NCN dadzą z jednej strony możliwość zaprezentowania osiągnięć wybitnych wrocławskich naukowców aplikujących z powodzeniem o środki z NCN, z drugiej – pozwolą zarówno badaczom, jak i pracownikom uczelni, wspomagającym proces aplikowania o granty, uzyskać wiedzę i podnieść kompetencje w tym zakresie – dodaje.

Wykład inauguracyjny o odnajdowaniu swojej ścieżki naukowej wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec od 2018 r. prowadzi zespół badawczy zajmujący się m.in. rozwojem optycznych grzebieni częstotliwości dla potrzeb spektroskopii laserowej oraz laserów do obrazowania biomedycznego. Podczas wystąpienia opowie o tym, dlaczego warto uprawiać dobrą naukę, jak odnaleźć się w świecie badań naukowych i zwiększyć szansę na sukces w konkursach grantowych.

W pierwszym dniu przewidziano również prezentacje trzech laureatek i laureatów konkursów NCN, reprezentujących trzy grupy nauk:

  • prof. dr hab. Krystyny Dąbrowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (grupa nauk o życiu);
  • dr. hab. Wojciecha Małeckiego, prof. UWr. z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce);
  • prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Sośnicy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (grupa nauk ścisłych i technicznych).

​Istotnym punktem programu będzie spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym, umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. W trakcie panelu podjęta zostanie dyskusja o warunkach uprawiania nauki w Polsce i o wyzwaniach stojących obecnie przed systemem grantowym. Nadal można zadawać pytania Radzie NCN.

Jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za kształt oferty konkursowej NCN. Reprezentujemy jednostki ze wszystkich stron Polski i różne dyscypliny naukowe. Decyzje o modyfikacji regulacji konkursowych podejmujemy kolegialnie, po uwzględnieniu wielu punktów widzenia i rozważeniu przewidywanych konsekwencji wprowadzanych zmian. Te decyzje nie zawsze są łatwe, ale nasza praca ma niezmiennie jeden cel: stymulować rozwój polskiej nauki i wpływać na jej globalną konkurencyjność – zaznacza prof. Krzysztof Fic, członek Rady NCN.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech grupach podzielonych ze względu na obszar badawczy: osobno dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Materiałem do pracy panelu będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty odbywają się w języku polskim, natomiast wszystkie materiały (wnioski, recenzje) są w języku angielskim. Rejestracja na warsztaty w grupie nauk NZ jest wciąż otwarta.

W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartą nauką. Eksperci powiedzą, dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych, omówią politykę NCN w tym obszarze oraz odpowiedzą m.in. na pytania, jak poprawnie przygotować Plan Zarządzania
Danymi we wniosku skierowanym do NCN, jak będą oceniane te plany, a także jak należy sporządzić raport końcowy z realizacji tego planu. Na spotkanie wciąż można się zarejestrować.

Podczas Dni NCN zaplanowano szkolenie dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie cyklu życia projektu badawczego: począwszy od wypełnienia wniosku, poprzez realizację projektu, aż do momentu jego rozliczenia i zamknięcia.

Spotkania będą się odbywały w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu oraz w pobliskim budynku D-21 przy pl. Grunwaldzkim 11. Współorganizatorami Dni NCN są: Politechnika Wrocławska i Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

MK

Program Dni NCN 2023

Dyskusja (0 komentarzy)