Aktualności
Życie akademickie
19 Kwietnia
Źródło: OPI PIB
Opublikowano: 2023-04-19

Edukacyjne kursy online coraz popularniejsze

Już ponad 124 tys. użytkowników posiada konto na darmowej platformie NAVOICA oferującej kursy edukacyjne opracowane przez polskie środowisko akademickie. Do tej pory wydano blisko 86 tys. certyfikatów ukończenia kursu.

Statystyki pokazują, że w rezultacie udostępniania na szeroką skalę kursów MOOC (Massive Open Online Course, czyli masowych otwartych kursów online), wzrosła liczba osób chcących korzystać z możliwości otwartego dostępu do wiedzy i rozwoju kompetencji zawodowych oraz własnych pasji. W 2019 roku liczba użytkowników platform Coursera, Edx, Udacity, FutureLearn, Swayam wynosiła 180 milionów, a dwa lata później wzrosła aż do 220 milionów.

Idea uczenia się przez całe życie, od dawna popularna w krajach zachodnich, przyjęła się także w Polsce. Polacy szukają dodatkowych sposobów uzupełnienia swojej wiedzy, coraz częściej wybierając internetowe kursy edukacyjne.

Edukacja zdalna na dobre zadomowiła się również u nas. Na tym tle w niczym nie ustępujemy państwom zachodnim. Taka forma kształcenia w pełni odpowiada oczekiwaniom studentów, głównie z pokolenia Z i millenialsów, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem nauki, pracy, rozwijania swoich zainteresowań. W związku z tym edukacyjne kursy online w najbliższych latach czeka stały rozwój. Możemy spodziewać się, że ich forma będzie ewoluować i staną się jeszcze bardziej dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika – przekonuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Prowadzony przez OPI portal NAVOICA, na którym udostępniane są za darmo kursy edukacyjne opracowane głównie przez polskie środowisko akademickie, jeszcze w marcu 2022 roku miał około 75,3 tys. zarejestrowanych użytkowników. W ciągu 12 miesięcy liczba kont prawie się podwoiła i wynosi obecnie 124 300. Do tej pory wydano prawie 85 700 certyfikatów ukończenia kursu.

Istotna tematyka

Osoby zainteresowane edukacją zdalną poszukują najczęściej kursów, które pomogą im zwiększyć swoje kompetencje, a przez to poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Ważny jest aspekt użyteczności danej wiedzy i możliwości jej wykorzystania w rozwoju własnej kariery zawodowej. Oczywiście, istnieje także pewna grupa ludzi, która szuka kursów hobbystycznych, pomagających im rozwijać własne pasje. Stanowią oni atrakcyjną niszę, dla której na rynku istnieje już atrakcyjna oferta – często bezpłatna, jak np. w przypadku portalu NAVOICA.

Użytkownicy szukają konkretnych treści, które pomogą im skutecznie uzupełnić swoją wiedzę specjalistyczną. Dzięki temu wzrasta ich atrakcyjność na rynku pracy. Na portalu NAVOICA posiadamy obecnie aż 20 kategorii tematycznych kursów. Największa ich liczba dotyczy informatyki i programowania. Nie jest dla nikogo niespodzianką, że specjaliści od nowych technologii mogą liczyć na dobrze płatną pracę, co przekłada się na popularność kursów IT. Duża liczba kursów dotyczy także ekonomii i zarządzania– wylicza dr Aleksandra Kołodziejczak z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI. – Nie poprzestajemy tylko na rozwoju platformy NAVOICA. Obserwujemy trendy i badamy potrzeby użytkowników. Na tej podstawie nasi eksperci także przygotowują dostępne na platformie kursy. Obecnie dostępne są m.in. kursy dotyczące sztucznej inteligencji, nauki języka angielskiego oraz podstaw prawa, które opracowali eksperci OPI – dodaje specjalistka.

Kurs o umiejętności studiowania najpopularniejszy

Analizując statystyki za ubiegły rok, eksperci OPI zauważyli, że oprócz treści IT i biznesowych, bardzo dużą popularnością cieszył się kurs dotyczący umiejętności studiowania. Była to dla wszystkich duża niespodzianka. Kurs „AcademicSkills”, opracowany w języku angielskim przez naukowców z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zainteresował ponad 4 tys. osób Najprawdopodobniej jest to związane ze wzrastającą atrakcyjnością polskich uczelni dla studentów zagranicznych. Jak wynika z raportu OPI „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”, współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił odpowiednio 6,8 proc. w 2020 roku i 7,1 proc. rok później. W wartościach bezwzględnych oznacza to wzrost liczby cudzoziemców o 3,34 tysiące.

MK, źródło: OPI

 

Dyskusja (0 komentarzy)