Aktualności
Życie akademickie
18 Marca
Opublikowano: 2022-03-18

Laureaci grantów NCN mogą zatrudnić badaczy z Ukrainy

Kierownicy grantów Narodowego Centrum Nauki mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy – poinformowała rzeczniczka instytucji. To niejedyne wsparcie, na jakie ze strony polskiej agencji finansującej badania mogą liczyć uciekający przed wojną.

Kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę – z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki – Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do Ukrainek i Ukraińców oraz innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce. Do uruchomienia programu, który umożliwiłby im kontynuowanie badań w polskich ośrodkach, niezbędne jest oficjalne zlecenie ministerstwa.

W oczekiwaniu na nie, NCN otworzyło dodatkową możliwość wsparcia uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z agencją.

Od pierwszych dni tych dramatycznych wydarzeń było dla nas oczywiste, że polskie środowisko naukowe nie zostawi ukraińskich badaczy samych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych instytucjach naukowych. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów. Jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Jestem przekonany, że ta inicjatywa będzie świadectwem solidarności polskiego środowiska akademickiego z narodem ukraińskim w tym dramatycznym okresie i pozwoli wszystkim zespołom realizującym granty NCN wykorzystać wiedzę, energię i potencjał naszych przyjaciół, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach – dodaje dyrektor.

Jak poinformowała rzeczniczka NCN Anna Korzekwa-Józefowicz, z możliwości zatrudnienia Ukraińców będą mogli skorzystać laureaci grantów: MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych: OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem – wyjaśnia rzeczniczka NCN.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zatrudniania badaczy z Ukrainy zostaną przesłane bezpośrednio do jednostek naukowych. Centrum nie będzie wymagało zawierania aneksów do umów grantowych.

źródło: NCN

 

Dyskusja (0 komentarzy)