Aktualności
Życie akademickie
05 Lipca
Źródło: Akademia WSB
Opublikowano: 2023-07-05

Prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik uhonorowana d.h.c. Akademii WSB

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka wielu monografii z zakresu socjologii edukacji i studiów kulturowych, otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii WSB.

Prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z jednostką tą związana jest od początku swojej kariery zawodowej. Od 2013 roku kieruje Zakładem Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu pedagogiki, feminologii i socjologii edukacji.

Jej prace realizują najważniejsze cele radykalnej, krytycznej refleksji nad edukacją, którymi są z jednej strony orientacja na diagnozę i ujawnienie zniewolenia, opresji, wykluczenia i przemocy (politycznej, ekonomicznej, symbolicznej, kulturowej, instytucjonalnej) obecnych w edukacji i poprzez edukację realizowanych, pogłębianych i wzmacnianych, z drugiej zaś strony dążenie do zmiany status quo (począwszy od zmiany samoświadomości podmiotów edukacji, poprzez zmianę relacji między nimi, zmianę kulturowych i symbolicznych warunków edukacji, zmiany na poziomie szkolnej klasy, na poziomie instytucji szkoły i szkoły jako miejsca, po radykalną zmianę społeczną – zmianę porządku społeczno-polityczno-ekonomicznego) – mówiła w laudacji prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

W swoich książkach i publikacjach naukowych prof. Gromkowska-Melosik podejmuje między innymi tematy nierówności społecznej w edukacji, plagiatowania utworów i fałszowania dyplomów. Zajmuje się także zagadnieniem kobiecości w kulturze globalnej oraz analizą kobiety epoki wiktoriańskiek.

To krytyczna badaczka zaangażowana, znakomicie łącząca rozwój naukowej dyscypliny pedagogiki oraz dziedziny nauki społeczne z działaniami na rzecz edukacji, emancypacji i upełnomocnienia dzięki i poprzez edukację. Buduje w pedagogice, w naukach społecznych relacje uznania na wszystkich możliwych poziomach: na poziomie swoich badań, publikacji, aktywności organizacyjnych, środowiskowych i dydaktycznych – dodała prof. Nowak-Dziemianowicz.

Prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przewodniczy Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Współpracuje z licznymi ośrodkami uniwersyteckimi w Europie i w Polsce, a także niezwykle prężnie z otoczeniem społecznym. Z Akademią WSB współpracuje od początku starań uczelni o utworzenie pedagogiki. W 2022 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Rt 17.04.2024 20:42

    A jej mężem jest prof. Zbyszko Melosik.