Aktualności
Życie akademickie
29 Czerwca
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2024-06-29

Prof. Piotr Stepnowski przewodniczącym KRUP

Prof. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego pokieruje w najbliższej kadencji pracami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zastąpi prof. Bogumiłę Kaniewską, która została wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wyboru nowych władz KRUP na kadencję 2024–2028 dokonano 28 czerwca w Warszawie. Na czele zgromadzenia skupiającego rektorów 21 klasycznych uniwersytetów stanie od września prof. Piotr Stepnowski, od 2020 roku pełniący funkcję rektora Uniwersytetu Gdańskiego. To uznany światowy autorytet w zakresie badań i ochrony środowiska. W latach 2012–2016 sprawował funkcję dziekana Wydziału Chemii UG, a następnie przez cztery lata – prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Pionierskie badania dotyczące pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego.

Wiceprzewodniczącymi KRUP zostali: prof. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski) i prof. Jerzy Przyborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy z okresu zrywu „Solidarności”, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 roku utworzyli Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. Celem KRUP, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)