Aktualności
Życie akademickie
09 Marca
Źródło: Twitter/KRASP
Opublikowano: 2023-03-09

Rektorzy ramię w ramię ze studentami

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów RP podejmą wspólne działania zmierzające do ustalenia zasad i terminu regulacji związanych z kształceniem i zapewnieniem godnej sytuacji materialnej studentów.

O podpisanym porozumieniu między dwoma reprezentacjami – rektorów i studentów – KRASP poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Dokument sygnowali: prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Kewin Lewicki – przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Obaj zapowiedzieli podjęcie starań o ustalenie z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki zasad i terminu wprowadzenia w życie regulacji związanych z kształceniem czy zapewnieniem godnej sytuacji materialnej studentów.

Wśród planowanych przez obie strony działań jest m.in. określenie maksymalnego poziomu podwyższenia opłaty semestralnej za studia w każdym roku. Jego wysokość byłaby równa średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu przez Główny Urząd Statystyczny. Ponadto podjęte zostaną starania o stałą waloryzację progu uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego i zwiększania dostępności świadczeń socjalnych dla studentów. Wśród propozycji do uregulowania jest także wskazanie łącznego okresu pobierania świadczeń socjalnych – miałby wynosić maksymalnie 12 semestrów. Zobowiązano się także do zagwarantowania studentom i doktorantom niepublicznych uczelni akademickich i niepublicznych uczelni zawodowych udziału w składzie senatu uczelni w proporcji nie mniej niż 20% jego składu.

MK, źródło: KRASP

 

Dyskusja (0 komentarzy)