Aktualności
Życie akademickie
30 Marca
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2022-03-30

W maju Dni NCN w Białymstoku

Po pandemicznej przerwie wracają Dni Narodowego Centrum Nauki. Ósma edycja wydarzenia, w trakcie której zaplanowano warsztaty i spotkania informacyjne, odbędzie się w dniach 11–12 maja w Białymstoku.

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, którego celem jest zaprezentowanie oferty agencji badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich do udziału w konkursach. Odbywa się od 2013 roku i za każdym razem w innej części Polski. Impreza gościła już m.in. w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Gdańsku, a ostatnio – trzy lata temu – w Łodzi. Ósmą edycję zaplanowano w stolicy Podlasia. Miała się ona odbyć już w 2020 roku, ale została odwołana z powodu pandemii. Program obejmuje m.in. spotkanie dyrekcji i Rady NCN ze środowiskiem naukowym regionu, a także dyskusję na temat oferty grantowej NCN.

Granty NCN to bardzo ważne źródło finansowania polskiej nauki, a dla wielu młodych naukowców – szansa na pierwsze poważne badania w karierze. Ci bardziej doświadczeni mogą z kolei podejmować nowe wyzwania i budować zespoły, także międzynarodowe – przyznaje prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

W trakcie Dni NCN odbędą się prezentacje laureatów grantów, spotkania informacyjne o konkursach krajowych i międzynarodowych NCN, otwartej nauce i polityce NCN w tym zakresie oraz o zarządzaniu danymi badawczymi. Część zajęć będzie miała charakter bardzo praktyczny. Odbędzie się pięć warsztatów dla wnioskodawców i pracowników administracji uczelni i instytutów naukowych.

W trakcie szkoleń wyjaśnimy, jak przebiega ocena wniosków w NCN, w jaki sposób składać projekty, żeby osiągnąć sukces i co zrobić, żeby rozliczyć grant – mówi dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na początku kwietnia. Spotkania odbędą się na uczelniach będących współorganizatorami wydarzenia: Uniwersytecie w Białymstoku, Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Instytucie Biologii Ssaków PAN z Białowieży. Część spotkań będzie miała charakter otwarty, udział w pozostałych – po wcześniejszej rejestracji.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)