Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Źródło: www.ncn.gov.pl
Opublikowano: 2023-04-11

W maju Dni NCN we Wrocławiu

Za miesiąc odbędą się tradycyjne Dni NCN. Na miejsce wydarzenia, w trakcie którego zaplanowano warsztaty i spotkania informacyjne, wybrano tym razem Wrocław. 

Dni Narodowego Centrum Nauki to cykliczna impreza, której celem jest zaprezentowanie oferty agencji badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich do udziału w konkursach. Odbywa się od 2013 roku i za każdym razem w innej części Polski. Gościła już m.in. w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, a w ubiegłym roku – po raz pierwszy po pandemicznej przerwie – w Białymstoku. Dziewiątą edycję wydarzenia zaplanowano w stolicy Dolnego Śląska w dniach 10–11 maja. Program obejmuje m.in. spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym regionu, a także dyskusję na temat oferty grantowej NCN, zasad rządzących procedurami konkursowymi i odwoławczymi oraz ostatnich zmian regulaminów.

Podczas Dni NCN chcemy poruszać tematy istotne dla naukowców i wspierać ich w prowadzeniu bardzo dobrych jakościowo badań. Nasza wizyta we Wrocławiu to okazja do podniesienia kompetencji badaczek i badaczy z tej części Polski w zakresie planowania i realizacji projektów oraz wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości – zapowiada Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

W ramach Dni NCN zaplanowano również spotkanie poświęcone polityce agencji dotyczącej otwartych danych badawczych. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak konstruować plan zarządzania danymi (Data Management Plan, DMP) we wniosku do NCN oraz jak przebiega proces jego oceny. Nie zabraknie prezentacji laureatów konkursów NCN, którzy opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach oraz uzyskanych wynikach.

Nowością w tej edycji będą trzy warsztaty dla wnioskodawców dotyczące oceny wniosków w NCN. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych. Materiałem do pracy  „mock-panelu” będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty podzielone na trzy grupy (HS, ST i NZ) mają na celu nie tylko symulację procesu oceny wniosków w NCN, lecz również przekazanie wiedzy na temat procedur i zasad konkursowych Centrum.

Odbędą się również warsztaty dla pracowników administracyjnych uczelni i instytutów naukowych, podczas których omówione zostaną takie zagadnienia, jak proces podpisywania umów, zasady realizacji, raportowania, rozliczenia i kontroli projektów.

Część spotkań ma charakter otwarty, na niektóre obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegółowy program wydarzenia na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Gospodarzem tegorocznych Dni NCN jest Politechnika Wrocławska, współorganizatorami: jednostki naukowe z południowo-zachodniej Polski reprezentowane przez Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)