Aktualności
Życie akademickie
18 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-18

Webinary informacyjne NCN

Narodowe Centrum Nauki organizuje webinary informacyjne dla wnioskodawców. Podczas każdego spotkania omówiony zostanie jeden z tematów: oferta konkursowa, ocena wniosków, ocena raportów końcowych.

W tym roku spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN zaplanowano w formule modułowej: podczas każdego webinaru omówiony zostanie jeden temat spośród następujących: oferta konkursowa, proces oceny wniosków, proces oceny raportów końcowych. Na każde szkolenie przewidziano około 30 minut.

Najwięcej terminów zaplanowano na webinary poświęcone ofercie agencji. Odbędą się: 21 III, 27 III, 28 III, 5 VI, 6 VI, 7 VI, 4 X, 5 X, 6 X. W ich trakcie omówione zostaną konkursy krajowe i międzynarodowe, ich harmonogram, ograniczenia w składaniu wniosków, a także dokumentacja konkursowa.

Dwie daty (16 V, 16 XI) zarezerwowano na szkolenie dotyczące konstrukcji wniosku, a więc: opisu merytorycznego badań, metodyki, sylwetki kierownika projektu i kompetencji wykonawców, konstrukcji kosztorysu oraz kwestii etycznych i planu zarządzania danymi.

O procedurze oceny wniosku będzie mowa na spotkaniach 19 V i 14 XI. Poruszone zostaną kwestie związane z oceną formalną oraz merytoryczną: kto ocenia wnioski i na co eksperci zwracają uwagę (formularz oceny, ocena dorobku naukowego, ocena kosztorysu, opinie indywidualne a uzasadnienie końcowe).

Tematem kolejnych szkoleń będzie rozliczanie projektów, a więc jakie informacje należy zawrzeć w raporcie końcowym, jak wygląda proces oceny raportów końcowych i jakie są najczęściej pojawiające się błędy w raportach. Webinary temu poświęcone odbędą się 18 V i 10 X.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)