Aktualności
Życie akademickie
01 Czerwca
Źródło: www.am.szczecin.pl
Opublikowano: 2022-06-01

Współtwórca szkolnictwa morskiego uhonorowany tytułem doktora honoris causa

Prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Hubert Walczak, wybitny wychowawca wielu pokoleń nawigatorów, współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Morskiej w Szczecinie. To pierwszy taki tytuł nadany przez Senat i władze szczecińskiej uczelni.

Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej wieloletniemu rektorowi szczecińskiej uczelni uświetniła obchody jubileuszu 75-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Tytuł ten, pierwszy w historii AMS, otrzymał prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Hubert Walczak w uznaniu wybitnych zasług w tworzeniu wyższego szkolnictwa morskiego, a przede wszystkim wkładu i zaangażowania w rozwój Akademii Morskiej w Szczecinie. W jego imieniu tytuł odebrała córka.

To wybitny wychowawca pokoleń nawigatorów w Polsce, współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego, orędownik zarówno tradycyjnych wartości w pracy na morzu, jak i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych – podkreślił w laudacji dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS, dziekan Wydziału Nawigacyjnego.

Podsumowując swoją pracę dla morza, w 2015 r. w autobiografii „Z zaułka wspomnień” prof. Walczak napisał:

W obszarze gospodarki morskiej konieczne było uznanie roli i znaczenia dla kraju sfery edukacyjnej, przyjęcie programu kształcenia świadomości morskiej społeczeństwa, zapewnienie interesów strategicznych Unii Europejskiej, w tym także w sferze badań morskich. (…) Dysponując doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, należytym zapleczem lokalowo-laboratoryjnym i jednostek pływających, współczesną strukturą organizacyjną, spełniającą krajowe i międzynarodowe wymagania edukacyjne, potwierdzone dobrą opinią o polskich kadrach morskich zatrudnionych na światowym rynku żeglugowym oraz zainteresowanie młodzieży zawodami morskimi widziałem konieczność kształcenia także oficerów na statki UE, a nawet na potrzeby globalne.

W 1947 roku został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Najlepsi jej absolwenci mieli prawo wyboru jednostki morskiej. Ppor. Aleksander Walczak jako prymus zdecydował się na ORP „Błyskawicę”. W roku 1955, w wieku 25 lat, został dziekanem (komendantem) Wydziału Nawigacji i Łączności Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1965 roku został przeniesiony do nowo tworzonej Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie na stanowisko kierownika Wydziału Nawigacyjno-Połowowego. Rok później reaktywowano Państwową Szkołę Morską w Szczecinie, tworząc drugi po Gdyni ośrodek szkoleniowy oficerskich kadr morskich. Walczak zainicjował połączenie w Szczecinie obu istniejących szkół w jedną pomaturalną szkołę morską. Ich fuzja nastąpiła w roku 1967, a on sam został wtedy kierownikiem Wydziału Nawigacyjno-Połowowego.

Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie objął stanowisko dziekana Wydziału Nawigacyjnego. W latach 1971–1978 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a następnie prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką morską. W 1978 r. z nominacji, a potem z wyboru, przez dwie kolejne kadencje piastował godność rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 1985–1989 był Przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, pełniąc dodatkowo stanowisko Szefa Polskiej Misji Morskiej w randze radcy ds. morskich Ambasady Polskiej w Londynie. Po powrocie do kraju, w roku 1989, po niespełna rocznym kierowaniu Instytutem Nawigacji Morskiej, został ponownie wybrany na rektora uczelni w następnych dwóch kadencjach.

W swojej pracy naukowej zajmował się bezpieczeństwem żeglugi jako podstawowym problemem badawczym nawigacji morskiej w aspekcie oddziaływania czynnika ludzkiego, technicznego i eksploatacyjnego oraz oceny dokładności metod nawigacyjnych. Teoretyczne ustalenia i wnioski stanowiły podstawę wypracowania praktycznych metod nawigacyjnych. Wyniki tych dociekań naukowych zaprezentował w 33 publikacjach monograficznych, w studiach i rozprawach oraz w 162 artykułach. W jego dorobku należy wyróżnić prace z zakresu określania dokładności pozycji statku, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony transportu morskiego, szkolenia marynarzy oraz opracowań dotyczących aspektu metodologii badań naukowych w nawigacji morskiej. Prof. Aleksander Walczak wykształcił tysiące oficerów floty wojennej, handlowej i rybackiej. Był współautorem planów i programów studiów na kierunku nawigacja oraz kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oficerów floty transportowej i rybackiej.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa była częścią jubileuszu 75-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Historia ta zaczęła się w 1947 roku, kiedy do Szczecina z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni przeniesiono Wydział Nawigacyjny. Przez kolejne lata szczecińska PSM ulegała licznym przekształceniom, zmieniała nazwy oraz uzyskała nową lokalizację przy Wałach Chrobrego (1962). Absolwenci szczecińskich szkół morskich z powodzeniem znajdowali zatrudnienie na trawlerach w przedsiębiorstwach połowowych i na statkach floty handlowej. Szczególnie rybołówstwo dalekomorskie przeżywało niesamowicie dynamiczny rozkwit, a szczecińscy absolwenci obecni byli na najodleglejszych łowiskach świata, odkrywali niepoznane do tej pory akweny połowowe, stając się niekwestionowanymi specjalistami w swoim fachu.

W 1968 r. utworzono Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. WSM miała już pełny status szkoły wyższej, oferując absolwentom, oprócz fachowej wiedzy i cennych umiejętności, dylom ukończenia studiów wyższych. Gruntowne wykształcenie techniczne, znakomite przygotowanie pod kątem praktyki, stały u podstaw międzynarodowej renomy absolwentów szczecińskiej WSM. W 1998 roku uczelnia pozyskała nowoczesny statek szkolno-badawczy m/s Nawigator XXI, na którym odbywają praktyki studenci kierunków „pływających”.

W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, rozbudową infrastruktury i powiększeniem kadry akademickiej, Wyższa Szkoła Morska uzyskała w roku 2004 status akademii. Powstały wówczas dwa koleje wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki, wyznaczając obecny trend w rozwoju tej uczelni, która zdecydowanie zwróciła się w kierunku najnowocześniejszych technologii.

We wrześniu 2022 roku dokona się kolejny awans w rozwoju morskiego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim. Akademia ulegnie przekształceniu w Politechnikę Morską – uczelnię o wyraźnie technicznym charakterze działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej.

MK, źródło: AMS, www.portalmorski.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)