21 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-21

Jaka polityka naukowa państwa?

Do konsultacji środowiskowych trafił projekt „Polityki Naukowej Państwa”. Niektórym zapisom przyjrzał się na swoim blogu dr hab. Piotr Stec, prof. UO, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. 

Autor komentuje na swoim blogu Nauka i Prawo codzienne sprawy nauki polskiej oraz reformę szkolnictwa wyższego. Ostatni wpis dotyczy projektu „Polityki Naukowej Państwa”. Dokument w całości oraz jego streszczenie jest dostępne na stronie „Forum Akademickiego”. Dr hab. Piotr Stec zaznacza, że dokument liczy aż 70 stron, jednak jego komentarz odnosi się do kilku kwestii.

Pierwsza obserwacja skupia się na strategicznych celach dotyczących humanistyki i nauk społecznych. Autor wskazuje, że wiele aspektów związanych z tą dziedziną nauki zostało odpowiednio zaprezentowanych w projekcie. Jednocześnie zabrakło powiązania humanistyki i nauk społecznych z pozostałymi celami strategicznymi m.in. naukami ścisłymi, przyrodniczymi i medycyną. Powołując się na konkretne przykłady, wskazuje na ścisłe, lecz niedoceniane powiązanie nauk humanistycznych z rozwojem techniki i medycyny, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Drugą kwestią jest podział uczelni na badawcze, akademickie i zawodowe oraz wzajemne uzupełnianie przez nie swoich kompetencji, które – zdaniem prawnika z Uniwersytetu Opolskiego – istnieje tylko w obszarze deklaracji. W praktyce algorytm służący przyznawaniu środków finansowych uczelniom korzystniej traktuje uczelnie badawcze i zawodowe, pozostawiając uczelnie „środka” w niekorzystnej sytuacji. Jak dodaje autor, zachęcanie do równoważenia misji badawczej i dydaktycznej dla uczelni może okazać się „zabójcze” w praktyce. Zauważa, że w obecnym systemie uczelnie niebędące ściśle placówkami badawczym ani zawodowymi mają nawet problem w określeniu, w jakiej jednostce obroni się rozpoczynający swój przewód doktorski przyszły naukowiec. Dodatkowo takie uczelnie muszą otrzymywać zgodę ministra na otwarcie nowego kierunku. Utrudnia im to szybką reakcję na potrzeby rynku i nie pozwala na sprawiedliwą konkurencję między uczelniami, co jest realnym problemem.

Ostatnia myśl dotyczy zbyt optymistycznej oceny Ustawy 2.0. Autor wskazuje na problemy w obszarze innowacyjności oraz oddziaływań społecznych, których nie realizujemy na pożądanym poziomie. Zastanawia się, czy ocena realnego stanu faktycznego została przeprowadzona wystarczająco obiektywnie, zwracając uwagę, że „Autorowi każdego pomysłu wiara w jakość własnego dzieła zaćmiewa wzrok”.

Jak zapowiada, na jego blogu już niedługo możemy się spodziewać komentarza dotyczącego nowych zasad ewaluacji pracowników naukowych oraz Pakietu Wolności Akademickiej, który już wzbudził reakcje środowiska.

Oprac. dr Paulina Mozolewska http://naukowka.pl/

O autorze:

Dr hab. Piotr Stec jest dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego w tej uczelni. Zasiada w Radzie Naukowej Acta Universitatis Danubius. Juridica (RO). Jest stałym recenzentem kwartalnika naukowego Prawo Mediów Elektronicznych.

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)