Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeFelieton redakcyjny

Wszystkim po rwno?

Piotr Kieraciski

Mam dla ciebie dwie wiadomoci: dobr i z, ktr chcesz usysze najpierw? Gdyby to pytanie skierowa teraz do studentw, mona by na obie jego czci da jedn odpowied, rwnoczenie dobr i z. Oto po mniej wicej dziesiciu latach zrealizowano postulat, by pastwowe stypendia byy dostpne dla wszystkich studentw: z uczelni pastwowych i niepastwowych, dziennych i zaocznych. I to jest „pozytywny” aspekt odpowiedzi. Jednak, gdy postulat zosta speniony, okazuje si, e nie jest dobrze. Po prostu pienidzy jest za mao, aby wszystkim da duo. Nikt ze stawiajcych postulat nie pomyla, e jak ma by dla wszystkich, to nie bdzie duo, std od razu pojawiy si protesty i wtpliwoci...

Na stypendia przeznaczono znacznie wicej rodkw ni poprzednio, ale nie wziy si one z ksiyca. Po prostu do puli rodkw na stypendia doczono kwoty, ktrymi dawniej dofinansowywano akademiki i stowki studenckie. Teraz studenci maj sami decydowa, gdzie si ywi i gdzie mieszkaj, czyli o tym, czy przeznacz pastwowe rodki na dofinansowanie pastwowych akademikw i stowek, czy wydadz stypendia w prywatnych barach i na prywatne kwatery. Uczelnie maj przy okazji problem z akademikami i stowkami. O ile licz na to, e akademiki si zapeni, to ywi wiksze obawy co do losu stowek akademickich. Jeli nie zostan zlikwidowane, to zapewne w kolejnych latach czekaj nas zmiany w administrowaniu stowkami i akademikami.

Jest jednak nowa interesujca propozycja. Weszlimy do Unii Europejskiej, a tym samym pojawia si moliwo uzyskania stypendiw unijnych, ktrymi dysponuj urzdy marszakowskie. Przynajmniej w niektrych wojewdztwach ju teraz wiadomo, e chtnych na nie jest wicej ni pienidzy. Zapewne znajd si studenci, ktrym uda si uzyska stypendia ze wszystkich rde, tj. naukowe, socjalne i unijne (moe take jakie inne). Znw bd rwni i rwniejsi, ktrym moe si uda „wycign” nawet do tysica zotych z rnych rde.

Dobra wiadomo dla pracownikw szk wyszych: szykuj im si podwyki, niektrym nawet znaczce. Jak zwykle jest tak, e najlepiej bd mieli ci, ktrzy ju maj dobrze. Najwysze podwyki dostan bowiem profesorowie. Trzeba te doda, e w rnych uczelniach, rne grupy pracownikw bd „inaczej” docenione. Zatem np. pracownicy wydawnictwa jednej uczelni mog dosta po 150 z podwyki, natomiast w innej wyniesie ona dwa razy tyle. Powysze przykady dowodz starej prawdy, e wszystkim dogodzi si nie da, a wiat nie jest sprawiedliwy.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje