Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 4/1998

[Okładka 4/98]
Kwiecień 4/98

Artykuły

 

FELIETON REDAKCYJNY

Ściśle tajne
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Korzyści i zagrożenia
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Przekonanie o pełnym zrozumieniu
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
Obraz doprawdy imponujący
- Krzysztof Pawłowski

Zapowiedzi konferencji naukowych

ŻYCIE AKADEMICKIE

Każdy system wulgaryzuje się
- rozmowa z prof. Bogdanem Marcińcem, wiceprzewodniczącym KBNrozmowa z ks. prof. A. Szostkiem, rektorem-elektem KUL

Geografia akademicka
o lokalizacji szkół wyższych
- Ludwik Haligowski

Nieuniknione procesy
o przestrzeganiu prawa na uczel
- Jacek Wódz

Agora

Brak wyobraźni czy odwagi?
- Andrzej Kajetan Wróblewski
o propozycjach "żółtej książeczki"

Powrót do Europy

Tradycja humanistyczna
- Zbigniew Drozdowicz

Europa wiedzy
- europejskie trendy w kształceniu inżynierów Andrzej Filipkowski

Polemiki

Prowokacja?
- Marek Rocki

Wotum zaufania
- Zofia Ratajczak

Czytelnia czasopism

Studia za granicą

Kto płaci?
- Jan Sadlak

Listy do redakcji

BADANIA NAUKOWE

Skończyć z dominacją
- o tożsamości Śląska
Piotr Kieraciński

Nauka i gospodarka

W oku cyklonu
- Piotr Kieraciński
o nowoczesnych metodach spalania

Portrety dyscyplin

Dziedzina wciąż egzotyczna
- Henryk Grabowski
nauki o kulturze fizycznej

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (31)

Pomnik Mikołaja Kopernika w Chorzowie II str. okł.

Gwiazdy i meteory

Klasyfikator umiejętności (Józef Łęski)
- Grzegorz Filip

Rody uczone (21)

Strzembosze
- Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Tłumaczyć świat
- Jan Blinowski
o ignorancji w dziedzinie fizyki

Poczta elektroniczna

Prawo Sieci
- Paweł Misiak

Esej

Mądrzy nie są uczeni, a uczeni nie są mądrzy
- Mariola Bartosiak-Tomusiak

Recenzje
Historia astronomii i kosmologii
Człowiek i mysz
Spadkobiercy Newtona
Skąd wiesz, że to prawda
Einstein w cytatach
Książki nadesłane

FELIETONY

Sowizdrzał
Ucieczka - Jan Koteja

Odcinki-docinki
Impuls wyzwolenia - Wojciech Chudy

Wyznania szalonego humanisty
Wielki wybuch antygrawitacji - Leszek Szaruga

Każdy system wulgaryzuje się

 

   Każdy system się w końcu wulgaryzuje, jak mówią matematycy. Doszło do tego, że bardzo rzadko przyznawano kategorię C, a głównie A i B. Placówki Polskiej Akademii Nauk mają w większości kategorię A, ale to nie dziwi - w końcu taka powinna być pozycja Akademii, która zajmuje się tylko nauką. Obecnie chcemy promować osiągnięcia w przeliczeniu na pracowników. Chcemy aby 70 proc. tych środków było rozdzielane na podstawie sparametryzowanych osiągnięć placówek.

Rozmowa z prof. Bogdanem Marcińcem, wiceprzewodniczącym KBN

 

Brak wyobraźni czy odwagi?

 

   Uważam, że formuła Rady Głównej przeżyła się już, zwłaszcza że sposób wyboru jej członków, według jakichś aptekarsko ustalonych procentów dla różnych typów uczelni oraz rodzaju pracowników i studentów, jest dla mnie parodią dojrzałej demokracji. Sądzę, że nie ma już potrzeby utrzymywania Rady Głównej i należy ograniczyć się wyłącznie do Konferencji Rektorów, jako jedynej reprezentacji środowiska do rozmów z władzami. Rektorzy nie są nam wszak narzucani z góry, lecz wybierani przez środowisko. W dojrzałej demokracji przedstawicielskiej takim właśnie ludziom towarzyszy zaufanie środowiska.

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski krytycznie o projektach
reform szkolnictwa wyższego zawartych w "żółtej książeczce"

 

Tradycja humanistyczna

   Jestem za normalnością polskich uniwersytetów, a oznacza to - poza wszystkim innym - obecność w nich teologii i teologów, ale takich, którzy podlegają obowiązującym takim regulacjom prawnym, procedurom kwalifikacyjnym oraz normom i ocenom, jakim podlegają wszyscy pozostali członkowie społeczności uniwersyteckiej. (...) Jestem również za obecnością w uniwersytecie teologii, ale takiej, która nie będzie usiłowała narzucić innym uniwersyteckim dyscyplinom katolickich prawd i sposobów dochodzenia do nich.

Prof. Zbigniew Drozdowicz pisze o kondycji oraz miejscu teologii i filozofii wśród dyscyplin uniwersyteckich w Polsce

 

Kto płaci?

 

   Jeśli pragniemy utrzymać tempo rozwoju szkolnictwa wyższego, zachować jego szeroką dostępność oraz podwyższać jego jakość, należy pozwolić uczelniom pobierać czesne, a jednocześnie stworzyć studentom realistyczną i szeroko rozbudowaną formę zasiłków oraz możliwości zaciągania i spłaty pożyczek na dogodnych warunkach. Rozwój szkolnictwa wyższego w USA czy Kanadzie pokazuje, że nie musi ono być bezpłatne, aby było masowe. W żadnym wypadku potrzeba bardziej realistycznego rozłożenia obowiązków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego nie powinna być interpretowana jako furtka do pomniejszania odpowiedzialności finansowej państwa. Jest i pozostanie ono głównym "inwestorem"w tym przedsięwzięciu.

O próbach rozwiązania problemu współpłatności za studia
w niektórych krajach europejskich pisze dr Jan Sadlak z UNESCO

 

Mądrzy nie są uczeni, a uczeni nie są mądrzy

 

   Powiązanie z profesjonalizacją studiów zaślepiło nas na ich autentyczne walory. A przecież już raport Faure'a przekonuje, iż powinniśmy się "uczyć, aby być". Czy szkolnictwo wyższe nie podlega tej nowoczesnej dyrektywie? Myślę, że trzeba by iść śmiało w kierunku stwarzania warunków ocalających bezinteresowne potrzeby kształcenia. Pojednanie racji rozumu z humanistycznymi wartościami to ważne wyzwanie dla edukacji. Budowanie w świadomości jednostki znaczenia tak rozumianego "bycia mądrym"uważam wręcz za imperatyw edukacyjny.

Dr Mariola Bartosiak-Tomusiak upomina się o potrzebę
kształcenia "mądrego", a nie wyłącznie "opłacalnego"

Zdrowych, pogodnych
i budujących duchowo
Świąt Wielkiejnocy
oraz radosnego Dyngusa
życzy Czytelnikom

Redakcja

 

 

Uwagi.