Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

XII Poznaskie Dni Ksiki Naukowej

Internet zamiast targw?

W dniach 9−11 padziernika Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza po raz dwunasty zorganizowao Poznaskie Dni Ksiki Naukowej. Na 50 stoiskach swoj ofert prezentowao 70 wydawcw. W tym roku odmiennie ni dawniej – za to z nawizaniem do pierwszych edycji imprezy – w Collegium Maius UAM. W szeregach organizatorw tu przed otwarciem trwaa niezwyka gorczka: samochd wiozcy zabudow stoisk mia kraks i obawiano si wielkiej katastrofy organizacyjnej na samej imprezie. Udao si jej unikn... Iwona Maruszewska−Wegner, dyrektor Wydawnictwa UAM, mwi: – Po tych przygodach nie obawiam si ju niczego, co mogoby nastpi podczas trzynastej edycji targw.

Od ubiegego roku w Poznaniu rozstrzygane s dwa konkursy, firmowane przez Wydawnictwo UAM i Stowarzyszenie Wydawcw Szk Wyszych: na Najlepszy Podrcznik Akademicki o Nagrod SWSW im. ks. Edwarda Pudeko i na Najlepsz Ksik Akademick o Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Do pierwszego z konkursw 10 wydawcw zgosio 27 tytuw. Nagrod gwn przyznano Wydawnictwu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za prac Witolda Abramowicza Filtrowanie informacji. Wyrnienie otrzymao Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika za prac Bernarda Zitka Lasery. Na drugi z konkursw 13 wydawnictw zgosio 32 tytuy. Puchar ministra nauki zdobyo Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana z Uniwersytetu w Biaymstoku za ksik Janusza Kupryjanowicza i Marka Konarzewskiego Nadrzecznymi ciekami Podlasia. Nagrod specjaln jury przyznao Wydawnictwu Uniwersytetu Wrocawskiego za ksik Romana Dudy Lwowska szkoa matematyczna. Wyrnienia otrzymay: Wydawnictwo Naukowe UAM za prac Wiesawa Olszewskiego, Cmentarze na stokach poznaskiej Cytadeli; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika za prac Janusza Tondela Inkunabuy w zbiorach Biblioteki Wyszego Seminarium Duchownego w Pelplinie; Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za prac Marka Grzegorza Zieliskiego Chemno – civitas totius Prussiae metropolis XVI−XVIII w. Pozaregulaminow Nagrod Dziennikarzy, ufundowan przez Magazyn Literacki „Ksiki”, przyznano Wydawnictwu Naukowemu UMK za ksik Anny Drkowskiej Odzie grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.

Wielkim zainteresowaniem cieszyo si Forum Wydawcw, powicone tym razem publikacjom w Internecie. Niedawno nowi rektorzy dostali propozycj od firmy Versita, ktra prowadzi internetowe wydania czasopism naukowych. Podpisao z ni umowy wiele uczelni, decydujc si ponosi opaty wymagane z tego tytuu. Z drugiej strony s autorzy, ktrzy publikuj swoje prace (skdind oddane do druku wydawcom akademickim!) w Internecie na wasnych stronach, w aden sposb ich nie zabezpieczajc. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa zaproponowaa bezpatn publikacj czasopism i artykuw w Internecie z zastosowaniem wszelkich zabezpiecze, w tym zabezpieczenia praw autorskich.

Popularnoci cieszyy si te promocje ksiek zwizanych z Poznaniem – Wiesawa Olszewskiego Cmentarze na stokach poznaskiej Cytadeli i Nazwy geograficzne Poznania pod red. Zygmunta Zagrskiego (Wyd. UAM). Do Collegium Maius tumnie przybyli nie tylko naukowcy i studenci, ale mnstwo osb po prostu zainteresowanych miastem: regionalistw, krajoznawcw, przewodnikw turystycznych.

Wydawcy uczestniczcy w targach relacjonowali, e budynek uczelni wydaje si lepszym miejscem do sprzeday ksiek ni Centrum Kultury Zamek, gdzie przez wiele lat odbyway si PDKN. Jednakowo podkrelali, e targi w ogle (nie tylko poznaskie) maj w promocji i sprzeday ksiek coraz mniejsze znaczenie. W ich miejsce wchodzi Internet.

(pik)
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje