Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Konkurs im. Jana Dugosza

Poowa z uczelni

12 wrzenia jury XI edycji Konkursu im. Jana Dugosza w skadzie: prof. Leszek Polony, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Wadysaw Strewski (przewodniczcy), prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Jan Ostrowski i prof. Ryszard Nycz, nominowao 10 ksiek, ktre ubiega si bd o nagrod gwn – statuetk duta prof. Chromego i czek na kwot 35 tys. z. Targom w Krakowie udao si przezwyciy ubiegoroczny kryzys, zwizany z wycofaniem si gwnego sponsora nagrody. W tym roku nagrod ufundoway EMPIK, Targi w Krakowie i Polska Izba Ksiki.

Na 11. edycj konkursu zgoszono 49 ksiek, opublikowanych przez 26 wydawcw. – To niezbyt duo, jak na liczb wydawcw i tytuw z zakresu humanistyki, jakie ukazuj si kadego roku w Polsce – mwi prof. Wadysaw Strewski. Dwa tytuy jury odrzucio z powodu niespeniania wymogw regulaminowych. Dziewiciu spord wydawcw to oficyny szk wyszych, ktre zgosiy 19 pozycji. Najwicej Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego – 4 (w tym 1 zgoszona przez czonka jury), po 3 ksiki zgosiy wydawnictwa: Uniwersytetu Marii Curie−Skodowskiej z Lublina, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocawskiego (w tym 1 ksika z serii Monografie FNP). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zgosio 2 pozycje. Prcz tego swe publikacje zgosiy oficyny: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoy Gwnej Handlowej, Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prof. Strewski komentuje: – Powiedziabym, e nie jest le, zwaszcza e niektre wydawnictwa byy w stanie zgosi po kilka ksiek. Jednak oczekiwalibymy, jako jury, take po wydawnictwach akademickich wikszej aktywnoci w konkursie.

A poow z 10 nominowanych tytuw stanowi publikacje szk wyszych. Oznacza to, e ta grupa wydawcw odniosa do duy wskanik sukcesu. Wydawnictwo UWr. ma wrd nominowanych ksiek a 2 pozycje. Trzeba zauway, e obie ukazuj si w znakomitej serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pozostae oficyny uczelniane to wydawnictwa: UMCS, KUL i UAM.

(mit)
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje