Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Stowarzyszenie Wydawcw Szk Wyszych

O znaczeniu edytorstwa

W dniach 27−30 maja Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego zorganizowao XIV konferencj Stowarzyszenia Wydawcw Szk Wyszych. Spotkanie rozpoczo si mocnym akcentem. Prof. Jacek Matuszewski z U wygosi referat Plagiat we wspczesnych publikacjach oraz rola i moliwoci polskiego prawodawstwa w walce z tym zjawiskiem. Jak zwykle tematyka prawa autorskiego cieszya si ogromnym zainteresowaniem. Wykadowca potrafi swe, niekiedy kontrowersyjne, twierdzenia sensownie udokumentowa i uzasadni. Jedna z takich tez brzmiaa, e naukowcom w zasadzie nie udaje si unikn autoplagiatowania, czyli cytowania swoich poprzednich publikacji i wynikw. Inna, e nie jestemy w stanie zapanowa nad plagiatami w pracach studenckich i dyplomowych. Ze wzgldu na rozpowszechnienie wielu treci w Internecie powstaa wielka atwo plagiatowania. Programy antyplagiatowe w zasadzie nie speniaj swej roli. Nie wyeliminuj do koca tego zjawiska recenzenci, cho ich znaczenie w tej sytuacji trudno przeceni. Wydawnictwa mog si chroni przed skutkami plagiatowania (ale nie przed samym zjawiskiem) zawieraniem dobrych umw z autorami, co daje podstaw do ewentualnych roszcze prawnych.

Jednym z tematw, ktry wzbudzi wiele dyskusji, bya postawa autorw akademickich, ktrzy dostarczajc teksty prac do wydawnictw uwaaj, e s one tak doskonae, e nie mona w nich niczego zmienia – czyli poddawa normalnemu procesowi redakcji i edycji. Henryk Podolski, prezes SWSW, sformuowa ten problem w pytaniu: Drukowa czy wydawa? Podczas konferencji argumenty za tym drugim rozwizaniem mieszay si z utyskiwaniem nad upadkiem roli edytorstwa.

Znaczenie sztuki edytorskiej podkrelia wizyta w willi Grohmana, gdzie Jadwiga i Janusz Tryznowie od 1993 r. prowadz Muzeum Ksiki Artystycznej (fotoreporta na kolorowej wkadce). Jadwiga Tryzno przedstawia opowie (bo moe lepiej nazwa to opowieci ni wykadem czy referatem) Historia drukarstwa. Ksika artystyczna i jej rola we wspczesnej dziaalnoci wydawniczej. Jednak najbardziej interesujce okazao si ogldanie ksiek wytworzonych przez pastwa Tryznw oraz starych maszyn poligraficznych, zgromadzonych i wykorzystywanych w praktyce edytorskiej przez Muzeum Ksiki Artystycznej. Niezwykle interesujco opowiada o nich Janusz Tryzna. Okazao si, e dla wielu wydawcw akademickich maszyny typograficzne nie byy tylko historyczn ciekawostk – pamitali je z wasnej pracy zawodowej w przeszoci i potrafili celnie uzupeni informacje przekazywane przez J. Tryzn.

Anna Chrzanowska, naczelnik Wydziau Wydawnictw i Bibliotek MNiSW, poruszya kwesti finansowania dziaalnoci wydawnictw uczelnianych. Radzia szerzej wykorzystywa moliwoci, jakie daj dotacje na podrczniki akademickie, np. na tumaczenia dobrych publikacji zagranicznych.

Podczas konferencji SWSW mwiono te o XV Wystawie Polskiej Ksiki Naukowej, ktra odbdzie si w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 25−30 listopada. Poruszono te kwesti zorganizowania stoiska wydawcw akademickich na Salonie „Nauka dla Gospodarki” podczas targw „Innowacje, Maszyny, Technologie”, ktre odbyy si w dniach 9−12 czerwca.

(pik)
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje