Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeForum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeForum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Instytuty PAN


Polska Akademia Nauk

jednostki wydziaowe

Wydzia I Nauk Spoecznych

Instytut Archeologii i Etnologii –www.iaepan.edu.pl

Instytut Bada Literackich –www.ibl.waw.pl

Instytut Filozofii i Socjologii –www.ifispan.waw.pl

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla –www.ihpan.edu.pl

Instytut Historii Nauki –www.ihnpan.waw.pl

Instytut Jzyka Polskiego –www.ijp-pan.krakow.pl

Instytut Nauk Ekonomicznych –www.inepan.waw.pl

Instytut Nauk Prawnych –www.inp.pan.pl

Instytut Psychologii –www.psychpan.waw.pl

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa –www.irwirpan.waw.pl

Instytut Slawistyki –www.ispan.waw.pl

Instytut Studiw Politycznych –www.isppan.waw.pl

Instytut Sztuki –www.ispan.pl

Zakad Archeologii rdziemnomorskiej –

Zakad Krajw Pozaeuropejskich –www.zkppan.waw.pl

Wydzia II Nauk Biologicznych

Centrum Bada Ekologicznych –www.cbe-pan.pl

Instytut Biochemii i Biofizyki –www.ibb.waw.pl

Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego –www.nencki.gov.pl

Instytut Botaniki im. Wadysawa Szafera –www.ib-pan.krakow.pl

Instytut Dendrologii –www.idpan.poznan.pl

Instytut Ochrony Przyrody –www.iop.krakow.pl

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozowskiego –www.paleo.pan.pl

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefaskiego –www.ipar.pan.pl

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt –www.isez.pan.krakow.pl

Midzynarodowe Centrum Ekologii –www.mcepan.lodz.pl

Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komrkowej –www.iimcb.gov.pl

Muzeum i Instytut Zoologii –www.miiz.waw.pl

Zakad Antropologii –www.antro.pan.wroc.pl

Zakad Badania Ssakw –http://bison.zbs.bialowieza.pl

Zakad Biologii Antarktyki –www.dab.waw.pl

Zakad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej –www.fish.com.pl

Zakad Ornitologii –www.stornit.gda.pl

Wydzia III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

Centrum Astronomiczne im. Mikoaja Kopernika –www.camk.edu.pl

Centrum Bada Kosmicznych –www.cbk.waw.pl

Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych –www.cbmm.lodz.pl

Centrum Chemii Polimerw –www.cchp-pan.zabrze.pl

Centrum Fizyki Teoretycznej –www.cft.edu.pl

Instytut Chemii Bioorganicznej –www.ibch.poznan.pl

Instytut Chemii Fizycznej –www.ichf.edu.pl

Instytut Chemii Organicznej –www.icho.edu.pl

Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego –www.ifj.edu.pl

Instytut Fizyki Molekularnej –www.ifmpan.poznan.pl

Instytut Fizyki –www.ifpan.edu.pl

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni –www.ik-pan.krakow.pl

Instytut Matematyczny –www.impan.gov.pl

Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wodzimierza Trzebiatowskiego –www.int.pan.wroc.pl

InstytutWysokich Cinie –www.unipress.waw.pl

Zakad Karbochemii –www.karboch.gliwice.pl

Wydzia IV Nauk Technicznych

Instytut Bada Systemowych –www.ibspan.waw.pl

Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej –www.ibib.waw.pl

Instytut Budownictwa Wodnego –www.ibwpan.gda.pl

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej –www.iitis.gliwice.pl

Instytut Inynierii Chemicznej –www.iich.gliwice.pl

Instytut Maszyn Przepywowych im. Roberta Szewalskiego –www.imp.gda.pl

Instytut Metalurgii i Inynierii Materiaowej –www.imim.pl

Instytut Podstaw Informatyki –www.ipipan.waw.pl

Instytut Podstawowych Problemw Techniki –www.ippt.gov.pl

Wydzia V Nauk Rolniczych, Lenych i Weterynaryjnych

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyskiego –www.ipan.lublin.pl

Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego –www.ifzz.pl

Instytut Fizjologii Rolin im. Franciszka Grskiego –www.ifr-pan.krakow.pl

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt –www.ighz.edu.pl

Instytut Genetyki Rolin –www.igr.poznan.pl

Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci –www.pan.olsztyn.pl

Ogrd Botaniczny – Centrum Zachowania Rnorodnoci Biologicznej –www.ogrod-powsin.pl

Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierzt –www.turysta.net.pl/atrakcje/pan

Zakad Bada rodowiska Rolniczego i Lenego –www.zbsril.poznan.pl

Wydzia VI Nauk Medycznych

Centrum Biologii Medycznej –www.cbm.pan.pl

Instytut Farmakologii –www.if-pan.krakow.pl

Instytut Genetyki Czowieka –www.igcz.poznan.pl

Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda –www.iitd.pan.wroc.pl

Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Mirosawa Kossakowskiego –www.cmdik.pan.pl

Wydzia VII Nauk o Ziemi i Nauk Grniczych

Instytut Geofizyki –www.igf.edu.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowaniaim. Stanisawa Leszczyckiego –www.igipz.pan.pl

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi –www.min-pan.krakow.pl
Instytut Mechaniki Grotworu –www.img-pan.krakow.pl

Instytut Nauk Geologicznych –www.ing.pan.pl

Instytut Oceanologii –www.iopan.gda.pl

Instytut Podstaw Inynierii rodowiska –www.ipis.zabrze.pl

Muzeum Ziemi –www.mz-pan.pl

Placwki pozawydziaowe

Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frckiewicza Pk. i PAN –www.tu.kielce.pl

Midzynarodowe Laboratorium Silnych Pl Magnetycznych i Niskich Temperatur –http://alpha.mlspmint.pan.wroc.pl/index.html


Archiwum PAN –www.apan.waw.pl

Archiwum Nauki PAN i PAU

Biblioteka Gdaska PAN –www.bgpan.gda.pl

Biblioteka Krnicka PAN –www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Jednostki dziaalnoci gospodarczej

Zakad Narodowy im. Ossoliskich – Wydawnictwo
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje