Aktualności
Instytuty naukowe
04 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-04

IDEAS NCBR i instytuty PAN będą pracować nad sztuczną inteligencją

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN oraz ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR nawiązały współpracę, w ramach której powadzone będzie kształcenie w obszarze AI oraz rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej.   

Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji, w której rozwiązania oparte na AI zaczynają dominować w naszym życiu.  Sztuczna inteligencja dobiera film na wieczór, diagnozuje choroby, steruje światłami ulicznymi i logistyką magazynów czy monitoruje transakcje bankowe lub chroni infrastrukturę krytyczną. Obecność algorytmów AI we współczesnym świecie odbywa się niekoniecznie za sprawą dużych korporacji zza oceanu. Nad rozwojem AI pracują również uczelnie, ośrodki badawcze i startupy z całego świata – w ramach lokalnych projektów lub międzynarodowych zespołów.

Szybko rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją skłania do konsolidowania działań naukowców i kształcenia najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, tak by prace niezależnych polskich ośrodków mogły wzajemnie inspirować ich twórców i szybciej znajdować zastosowania biznesowe. Dlatego właśnie integrujemy to środowisko, sukcesywnie nawiązując współpracę z polskimi uczelniami czy – jak teraz – ze Szkołą Doktorską PAN – tłumaczy dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 4 kwietnia przez przedstawicieli IDEAS NCBR i Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN (jednostki koordynującej Szkołę Doktorską TIB PAN), celem współpracy będzie wyłanianie wspólnych kandydatów do szkoły doktorskiej kształcącej w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej. Wspólnie zrekrutowani naukowcy będą się kształcić w Szkole Doktorskiej TIB PAN i jednocześnie prowadzić badania naukowe w IDEAS NCBR.

Zespoły badawcze instytutów Polskiej Akademii Nauk tworzących Szkołę TIB PAN  od wielu lat pracują nad rozwojem i zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Badania prowadzone są w takich obszarach, jak:

  • zastosowanie algorytmów AI do optymalnego projektowania systemów inżynierskich oraz klasyfikacji danych biomedycznych;
  • neuroinformatyka, w tym badania nad sieciami neuronowymi inspirowanymi architekturą mózgu, komputerami nowej generacji oraz zastosowaniem teorii informacji;
  • zastosowanie systemów AI w systemach wizyjnych i robotach mobilnych;
  • zastosowanie AI w diagnostyce i terapii biomedycznej, a w szczególności do przetwarzania i rozpoznawania obrazów z wykorzystaniem danych ultradźwiękowych;
  • wykorzystanie AI w przetwarzaniu informacji multimedialnych, systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, wykrywanie anomalii w systemach dystrybucji mediów płynnych i gazowych;
  • badania dotyczące uczenia maszynowego, wnioskowania statystycznego i teorii informacji, w tym metod selekcji zmiennych w wysokowymiarowych problemach klasyfikacyjnych i regresyjnych, modelowania różnicowego i probabilistycznych modeli języka naturalnego;
  • rozwijane metod analizy i modelowania wielkich zbiorów danych medycznych, dotyczących przed wszystkim chorób cywilizacyjnych (nowotwory i cukrzyca typu 2);
  • zastosowanie metod logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych i sieci neuronowych w inteligentnych systemach wspomagania decyzji i sterowania, w tym m.in. inteligentne systemy oraz metody uczenia maszynowego wyszukiwania i przetwarzania informacji (w szczególności metody analizy danych numerycznych, tekstowych i multimedialnych) oraz wspomagania podejmowania decyzji;
  • zastosowanie głębokiego uczenia maszynowego do rozpoznawania wczesnych stadiów choroby Alzheimera na podstawie aktywności mózgu, oraz analiza obrazów i metody uczenia maszynowego w zastosowane do automatycznej detekcji zmian przedrakowych w cytologii ginekologicznej;
  • metody AI w cyberbezpieczeństwie.

Umowa została podpisana przez prof. Tadeusza Burczyńskiego oraz dr. hab. Piotra Sankowskiego w obecności prezesa PAN prof. Marka Konarzewskiego i dr Grażyny Żebrowskiej z Zarządu IDEAS NCBR.

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych PAN powstała w 2019 r. z inicjatywy siedmiu placówek naukowych, w tym sześciu instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz jednego Państwowego Instytutu Badawczego: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator TIB PAN), Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, NASK – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

W Szkole Doktorskiej TIB PAN prowadzone jest kształcenie doktorantów, przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz nauki medyczne. To nowa inicjatywa, która ma zapewnić kształcenie interdyscyplinarne obejmujące m.in. sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)