Aktualności
Kadry
03 Lipca
Źródło: Akademia Pedagogiki Specjalnej
Opublikowano: 2024-07-03

Dr hab. Barbara Marcinkowska nadal na czele KRUPed

Dr hab. Barbara Marcinkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie została ponownie wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Kształcących Nauczycieli i Pedagogów „KRUPed”.

Wybory władz Konferencji Rektorów Uczelni Kształcących Nauczycieli i Pedagogów „KRUPed” na kadencję 2024–2028 odbyły się pod koniec czerwca. W ich wyniku przewodniczącą została dr hab. Barbara Marcinkowska, rektorka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zastępcą będzie dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Dr hab. Barbara Marcinkowska ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (poprzedniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej). Zawodowo związana jest z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. Przed objęciem fotela rektora w 2020 roku (w marcu uzyskała reelekcję), pełniła funkcję prorektora do spraw kształcenia, a wcześniej prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. We wrześniu rozpocznie drugą kadencję na czele KRUPed.

Konferencja skupia polskie uczelnie, które prowadzą w ramach swojej działalności kształcenie nauczycieli i pedagogów. W kwietniu tego roku zmieniono jej nazwę. Uznano, że dotychczasowa – Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed) – nie do końca wyczerpuje zadania, jakie za cel stawia sobie zrzeszenie rektorów. Nowy szyld – Konferencja Rektorów Uczelni Kształcących Nauczycieli i Pedagogów „KRUPed” – ma stanowić zachętę do udziału w pracach zrzeszenia kolejnych uczelni, a przede wszystkim jeszcze silniej podkreślić rangę kształcenia nauczycieli i pedagogów w szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie członkami KRUPed są: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet w Siedlcach, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Ignatianum oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Jednym z ważniejszych działań KRUPed jest inicjowanie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli i pedagogów oraz opiniowanie nowych propozycji legislacyjnych dotyczących obszaru edukacji i wychowania.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)