Aktualności
Kadry
04 Lipca
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2024-07-04

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz przewodniczącym KRURiP

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w kadencji 2024–2028. Zastąpi na tym stanowisku prof. Jarosława Bosego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w swoich działaniach reprezentuje uczelnie rolnicze oraz uczelnie prowadzące kierunki przyrodnicze i rolnicze. W nadchodzącej kadencji jej pracami pokieruje prof. Krzysztof Szoszkiewicz, dotychczasowy wiceprzewodniczący KRURiP.

Od 2020 roku jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w kwietniu uzyskał reelekcję). Do 2017 roku kierował Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska. W latach 2008–2016 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP, a następnie prorektorem tej uczelni ds. nauki i współpracy z zagranicą. W swoich badaniach zajmuje się ekologią i ochroną środowiska, bioindykacją ekosystemów wodnych, oceną hydromorfologiczną rzek, roślinnością ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych, a także fitosocjologią i bioróżnorodnością oraz oceną i ochroną bioróżnorodności. Jest autorem dwóch metod wykorzystywanych w monitoringu środowiska w Polsce i ich międzynarodowej interkalibracji: Makrofitowy Indeks Rzeczny (2007) i Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (2017).

Należy do International Association for Vegetation Sciences, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Association for Ecology INTECOL, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz Polskiego Klubu Ekologicznego.

Członkami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych są: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)