Aktualności
Wybory 2024
09 Kwietnia
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-09

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz nadal na czele UPP

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz został wybrany na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kadencji 2024–2028. Był jednym z dwojga kandydatów na to stanowisko.

Wybory przeprowadzono 9 kwietnia. O fotel rektora ubiegało się dwoje kandydatów: prof. Anna Gramza-Michałowska, kierująca Katedrą Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, a także Pracownią Technologii Gastronomicznej i Dziedzictwa Kulinarnego, oraz obecny sternik uczelni prof. Krzysztof Szoszkiewicz. Spośród 196 elektorów, którzy wzięli udział w głosowaniu, 123 opowiedziało się za prof. Szoszkiewiczem, zaś 71 – za prof. Gramzą-Michałowską. Oddano także dwa głosy nieważne.

W programie wyborczym nowy-stary rektor zapowiadał m.in. budowę Infocentrum z przestrzeniami do pracy dla studentów i pracowników, nowego centrum badawczo-rozwojowego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz laboratorium biogazowego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. W badaniach naukowych chce w większym stopniu powiązać tradycyjne obszary z najnowszymi technologiami informatycznymi, sztuczną inteligencją, ekoenergetyką oraz ochroną klimatu i środowiska. Zamierza wspierać naukowców publikujących w prestiżowych czasopismach oraz nagradzać najaktywniejszych w pozyskiwaniu projektów. Ponadto proponuje obniżanie pensum dydaktycznego dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów badawczych, zwiększenie mobilności przyjeżdżającej, jak i wyjeżdżającej kadry akademickiej UPP i wprowadzenie nowoczesnej ścieżki kariery dla młodych naukowców, która będzie łączyć zdobywanie doświadczenia naukowego z jednoczesnym zdobyciem kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym przez odbycie stażu zagranicznego w formie post-doc. Kontynuowane będą starania o status Uniwersytetu Europejskiego dla poznańskiej uczelni.

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu (poprzedniczka Uniwersytetu Przyrodniczego). Do 2017 roku kierował Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska. W latach 2008–2016 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, a następnie prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. W 2020 roku po raz pierwszy został wybrany na rektora uczelni.

W swoich badaniach zajmuje się ekologią i ochroną środowiska, bioindykacją ekosystemów wodnych, oceną hydromorfologiczną rzek, roślinnością ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych, a także fitosocjologią i bioróżnorodnością oraz oceną i ochroną bioróżnorodności. Jest autorem dwóch metod wykorzystywanych w monitoringu środowiska w Polsce i ich międzynarodowej interkalibracji: Makrofitowy Indeks Rzeczny (2007) i Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (2017).

Jest członkiem International Association for Vegetation Sciences, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Association for Ecology INTECOL, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. W tej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych KRURIP. Zasiada także w Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)